Posts

Midas Dekkers en overbevolking

Bioloog Midas Dekkers weet zogezegd wie de ‘schuld’ heeft van de coronapandemie: "wij mensen". En weet zogezegd ook de structurele oplossing: "minder mensen". Dat liet deze man weten via een interview dat gepubliceerd werd op de websites van Humo en De Morgen. Zelf vind ik dit een kwakkelende theorie. Uit onder andere sociale theorie blijken andere dingen aan de hand te zijn. De schuld van de huidige pandemieproblemen op overbevolking steken? Het is zeer simplistisch en daarom ook misleidend. Ik weet dan ook niet in hoeverre ik Midas Dekkers serieus moet nemen. Wat is humor en wat is realiteit in zijn verhaal? Ik hoop dat hij het in de toekomst duidelijk maakt.
Dekkers wil de wereldbevolking inkrimpen tot 1 miljard mensen. Ik vraag me af hoe hij dat wil realiseren. Een wereldregering die gedwongen geboortebeperking oplegt zou kunnen helpen, gelukkig gaat die er niet komen. Zo'n wereldregering zou in theorie ook ecofascistisch of op een andere manier zeer autori…

Pas op voor de rechts-libertariërs

Zoals ik al eerder schreef in 2008: rechts-libertariërs (men zou ze ook libertarische liberalen kunnen noemen) zetten zich vaak in voor een maatschappij met vergaand liberalisme, een minimale staat op economisch vlak en uitgesproken negatief individualisme. Ze zoeken meer vrijheid in meer markteconomie. Je zou dus kunnen denken dat ze in tijden van Coronacrisis weinig met de staat hebben. Dat klopt natuurlijk niet. De bekendste rechts-libertariër van België is Jean-Marie Dedecker, federaal parlementslid en ook burgemeester van Middelkerke.
Een burgemeester die weinig met de staat heeft? Het is niet gemakkelijk. Ook gemeenten zijn immers verstaatst. Ze moeten rekening houden met wat hogere overheden willen. De wet bepaalt bijvoorbeeld dat ze een politiemacht moeten hebben. Het hoofd van de gemeentepolitie is de burgemeester. Dedecker weet dat. In een interview van deze week stelt hij: "Je moet soms moeilijke beslissingen nemen. De tweedeverblijvers bijvoorbeeld: die zijn kwaad o…

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?

Er is een pandemie aan de gang. De WHO stelt dat een pan­demie een ‘wereldwijde verspreiding’ van een nieuwe ziekte is die voldoende ernstig is en die een grote impact heeft. Volgens viroloog Marc Wathelet kunnen er zelfs besmettingen gebeuren op een 15 seconden tijd door iemand die 2 of 3 meter van je vandaan is verwijderd en in de buitenlucht. (Ik heb na een eerste versie van deze tekst nogmaals proberen in te schatten in hoeverre de man betrouwbaar is in wat hij zegt, maar ik ben er nog niet helemaal uit). Zo besmettelijk is dat virus dus waar mensen steeds meer angst voor hebben om er last van te krijgen. Het vindt langzaam uitbreiding. Ook in Nederland en België is de piek van aantal besmettingen nog lang niet bereikt. De piek van besmettingen in België wordt door de viroloog Marc Van Ranst nu geschat op binnen een maand of langer plaatsvindend. De situatie in Nederland is ongeveer even erg als in België heb ik de indruk, zeker in het zuiden van Nederland.
In China hebben ze het …

China

50% van de inwoners van China behoren intussen tot de middenklasse van het land. De verwachting is dat tegen 2030 het aantal kan groeien tot 80% van de bevolking. 2 tot 3% van de mensen in China zijn superrijk. Je kan je afvragen wat de Chinese Communistische partij nog gemeen heeft met 19de eeuws communisme. Het land stevent niet af op een proletarische meerderheid, zoals Marx dacht dat er zou gebeuren door de grote uitbuiting van het proletariaat in landen. China stevent af op het hebben van een supergrote middenklasse. Er is geen dictatuur van het proletariaat, zoals Marx en Engels wensten, er is een dictatuur van de éénpartijstaat. Marx en Engels verdedigden het democratische model van de Commune van Parijs (1971). Wat het Chinese regime denkt van democratie en lokale democratie? We zien het als we naar de repressie van de protesten voor democratie in Hongkong kijken. Ok, China heeft de armoede bijna weggewerkt in eigen land. In andere landen heeft het echter bijgedragen tot de ve…

Bedenkingen na de Britse verkiezingen

Het is triest om te zien hoeveel mensen in het Verenigd Koninkrijk schijnen te denken dat een Brexit oplossingen gaat bieden voor veel van de problemen in het land. Veel mensen slaan er ook de bal mis als het gaat over de aard van de problemen waar het land mee kampt. De Brexit, die er nu echt wel aan lijkt te komen (ook al is het zeker niet voor meteen), gaat normaal gezien niet veel meer doen dan dit: minder economische en staatkundige samenwerking met Europese landen en meer economische en staatkundige samenwerking met de Verenigde Staten. Tenzij de VS tijdens de komende jaren in een sociale richting evolueren.
Wat die Brexit voor de rest gaat doen valt af te wachten. We zullen zien wat de vorm ervan wordt en wat de gevolgen ervan gaan zijn. Dat hij veel geld gaat kosten staat al wel vast. Alleen al de administratieve kost ervan zal groot zijn. Maar zo'n Brexit kan ook heel wat administratieve problemen opleveren voor individuele niet-Britten die in het VK wonen en individuele …

Over de shift naar rechts bij Nederlandstalige Belgen

1. We kunnen stellen dat de strategie van de N-VA om het VB kleiner te proberen maken volledig gefaald heeft, dat bleek eens te meer na de uitslagen bij de vorige verkiezingen. Die strategie ging onder de leiding van Bart De Wever vooral over het zoveel als mogelijk proberen te lijken op het VB, een soort van VB light te worden. We kunnen enkel hopen (maar het is misschien een ijdele hoop) dat sommigen bij de N-VA de zeer invloedrijke rol van De Wever en zijn naaste medestanders binnen de partij voortaan in vraag zullen beginnen te stellen.
2. We kunnen stellen dat N-VA, Open Vld en CD&V samen volledig falen in het klein proberen te houden van het VB. We kunnen ons zelfs afvragen of veel leden van de N-VA er wel rouwig om zijn dat het VB opnieuw electoraal groot geworden is. Als zij een onafhankelijke Vlaamse staat willen in plaats van de huidige deelstaat, of als ze meer bevoegdheden willen voor de Vlaamse regering, dan komt een groot VB hen immers goed uit. Het VB …

Geert Van Istendael en de vroege libertaire intellectuelen

Roger Jacobs vestigde deze week mijn aandacht op een tekst van Geert Van Istendael uit 1993. Daarin schrijft Van Istendael over August Vermeylen en de kringen van libertaire intellectuelen in België van nog veel eerder. Ik heb me altijd afgevraagd waarom de vroege libertaire intellectuelen tijdens het interbellum veel minder invloed hadden in België dan in landen als Spanje, Frankrijk en Nederland. Ik weet het maar vooral aan het gegeven dat de "Groote Oorlog" diepe wonden sloeg in België, en dat de Sociaaldemocraten met de oprichting van hun coöperatieven nogal wat sympathie bij mensen wisten af te dwingen. Van Istendael wijst echter op een aantal andere zaken: "In België waren elementen die naar anarchisme neigden sterk aanwezig in de zich ontplooiende socialistische arbeidersbeweging. Maar dat de vakbond ‘Syndicale Commissie van de Belgische Werkliedenpartij’ genoemd zou worden, geeft toch ondubbelzinnig aan dat de politieke vleugel van de beweging het overwicht had.…