Posts

Nieuwe podcast : De Medialeugen

Image
Een nieuw project... Deze uitzending, die ik samen met een vriend maakte, focust op de invloed van massacommunicatie en massamedia. Daarnaast komen ook de op kleinere leest geschoeide publiek gerichte alternatieve media aan bod, zoals de audiovisuele of de geschreven varianten.


Anarchistische gemeenteraadsleden

Image
Wat maakt iemand anarchistisch? Ik schreef er in 2016 al een tekst over die ik toen op een andere, wat oudere blog van mij postte. Er wordt momenteel veel gezegd en geschreven over mei 1968, omdat we 50 jaar later zijn. Maar een jaar eerder gebeurde er ook iets belangrijk. In mei 1967 hief Provo zichzelf op. Het had in en buiten Amsterdam furore gemaakt als ludieke anarchistische beweging. In Amsterdam had dat ook een electoraal verlengstuk, wat heel ongewoon is voor een anarchistische groep. Provo deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in juni 1966. De verkozenen van Provo hebben 4 jaar gezeteld (tot 1970, toen de volgende gemeenteraadsverkiezingen waren). 4 Provo's zetelden in de Amsterdamse gemeenteraad, elk jaar iemand anders om machtsmisbruik te voorkomen. Maar intussen was Provo dus wel opgeheven. Als verkozenen vertegenwoordig je dan in eerste instantie best (de meerderheid van) je kiezers, eerder dan de electorale beweging waar je deel van uitmaakte. Als je heel veel te…

Aforismen over Erich Fromm en Herbert Marcuse

Image
Het realisme van de sociale psycholoog Erich Fromm vind ik soms een verademing in de kringen van radicaal of libertair socialisme. Ik heb het liever dan het existentialistische denken van veel anarchisten die soms de indruk wekken dat de revolutie in het Westen elk moment nu voor de deur kan staan.


Het zijn maar interpretaties van mijnentwege maar het zou me verwonderen als er ook bij Karl Marx geen libertaire invloeden waren. Tenslotte was Marx ook bevriend met de libertaire socialist Mikhail Bakoenin, voordat ze ruzie met elkaar kregen. Die libertaire invloeden bij Marx zouden er ook zijn in de vroege geschriften van Marx, geschriften die pas ontdekt zijn toen de Sovjetunie er al was, erg laat dus. Ze hebben de mensen van de Frankfurter Schule geïnspireerd, een denkgroep die veel inspiratie zocht in sociale of politieke filosofie en kritische sociologie. Denk dus ook aan de libertaire invloeden bij mensen als Erich Fromm en Herbert Marcuse, sociale theoretici die zichzelf Marxisten …

Sociale ecologie en politiek, een interview met initiatiefnemer Roger Jacobs

Image
Recent verscheen er een boek van Murray Bookchin in het Nederlands. Sociale ecologie en politiek is nu al het boek van het jaar, niet omdat het zoveel interesse van mensen wekt maar wel omdat het een boek is dat op een zeer goed moment komt.

Murray Bookchin behoort niet meer tot de levenden maar is misschien wel de invloedrijkste denker van dit moment in Noord-Amerikaanse links-libertaire kringen. Bovendien reikt zijn politieke impact tot in het Midden-Oosten, en dan vooral tot in Syrisch Koerdistan. Het nieuw verschenen werk laat ons kennismaken met de politieke en andere filosofie van een pionier van de ecologische beweging. Met Provo had Bookchin gemeen dat hij er zeker geen problemen mee had om met politieke groepen aan gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Vermits er dit jaar zowel in Nederland (net voorbij) als in België (in oktober) gemeenteraadsverkiezingen zijn komt ook daarom dit boek op een goed moment. Ik interviewde Roger Jacobs, wellicht diegene die er het meest toe b…

Hoe de N-VA er wel mee wegkomt

Image
Steven Vandeput, Guy Van Sande, Liesbeth Homans, Mark Demesmaeker,... De ene na de andere bekende N-VA'er komt in opspraak momenteel. Als het met bekende SP.A'ers zou gebeuren dan zou momenteel het kot te klein zijn. Maar de N-VA leek de laatste tijd vrij ongenaakbaar in de peilingen, dus is het geen groot nieuws in de media. Waarom de N-VA zo weinig problemen had in de peilingen? Misschien wel omdat het een weinig politiek bewust kiespubliek heeft. Het bestaat voor een groot deel uit mensen die vroeger voor het VB stemden, blanco stemden of gewoon thuis bleven op verkiezingsdagen.


De N-VA heeft ook weinig concurrentie op rechts. Het VB? Te wereldvreemd en te extreem. De Open Vld? Te individualistisch en met te veel liberalen die eerder het centrum opzoeken dan rechts. De CD&V? De ideologie van de partij is wat passé, en er zijn nog altijd te veel connecties met (het regelmatig de sociale kaart trekkende) beweging.net om een uitgesproken rechts verhaal te kunnen brengen. …

De N-VA en mei '68

Dat de N-VA de erfenis van mei '68 ongenegen is zegt veel over de partij. Het geeft ook aan dat de N-VA de maatschappij van de voorbije 50 jaar deels afwijst, en dat de partij wat weigerachtig of conservatief staat tegenover een groeiende impact van feministische en niet-heteroseksuele tendenzen. Dat men bij de N-VA mei '68 associeert met individualisme is onterecht. Het fenomeen van 50 jaar geleden kan hoogstens geassocieerd worden met een sociaal individualisme of een individualistisch socialisme, met andere woorden marginale sociale tendenzen, zelfs binnen de erfenis van mei '68. Individualisme heeft veel meer connecties met liberalisme en het Thatcheriaanse denken van vroeger.

Peilen in Vlaanderen

Image
Uit een nieuwe peiling omtrent de populariteit van partijen en politici in België blijkt de populariteit van premier Michel in Vlaanderen. Als we de peiling mogen geloven zou die veel groter zijn in Vlaanderen dan in Wallonië. Zou de peiling er naast zitten? Zo'n peilingen zijn niet wetenschappelijk en dus moet men er ook niet te veel van geloven. Zegt het spreekwoord niet 'onbekend maakt onbemind'? In Wallonië kennen ze Michel toch beter dan in Vlaanderen? Welnu, misschien maakt dat onbekend zijn wel juist de populariteit van Michel. Wat weten wij in Vlaanderen over de premier en zijn partij de MR? De media in Vlaanderen bericht er weinig over, en de linkerzijde in Vlaanderen focust veel meer op de aard van een partij als de N-VA dan op die van de MR. Wie weet er bijvoorbeeld dat de meest rechtse vleugel van de MR, met als boegbeeld minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in het elitair en de rijksten ondersteunend gedrag niet moet onderdoen voor de N-VA? Wat wee…