Posts

Showing posts from 2014

Driedaagse van het Ecokot

De meeste activiteiten van deze driedaagse vinden plaats in het Ecokot zelf, Kattenberg 79 te Borgerhout, Antwerpen
Donderdag 27 november Voedselverspild feest in Ecokot Timetable: 18.30: volkskeuken (inschrijven nodig)
20.00: gastspreker van 11.11.11 over voedselverspilling (GRATIS) + workshop broodsmeersels maken (GRATIS)
nadien: feestje met geweldige dj's (GRATIS INKOM) Verdere info: Iedereen is welkom om 18u30 voor de wekelijkse Volkskeuken van Ecokot! Er wordt een heerlijke maaltijd geserveerd, gemaakt met voedselverspild eten. Want heel veel eten dat wordt weggegooid, is nog perfect eetbaar! De opbrengt gaat integraal naar het duurzaam project Ecokot.
=> Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar uactantwerpen@gmail.com
=> Inschrijven voor 26/11
=> prijs minimum €4 Om 20u komt er een gastspreker van 11.11.11 uitleg geven over voedselverspilling en nadien gaan we zelf aan de slag in de kookworkshop 'vegetarisch broodbeleg maken'! We eindigen de avond met een go…

Werkgroep Wildgroei en de Antwerpse Ring

In de zomer van het jaar 2000 kraakte de Werkgroep Wildgroei het Antwerpse Noordkasteel. De bedoeling was om een driedaags actiekamp op te zetten dat de naam 'Uit de ban van de Ring' droeg.
Het actiekamp betekende het startschot voor een nieuwe beweging waar o.a. de actiegroep Ademloos uit ontstond. Ongeveer niemand in Antwerpen had toen al gehoord van de term Oosterweelverbinding, waar Wildgroei tegen protesteerde en wat een project is dat een uitbreiding van de Antwerpse Ring inhoudt.
De Werkgroep Wildgroei werd in april 1999 opgericht als basisdemocratisch project. "Door middel van openlijke, geweldloze, directe actie willen we reageren tegen de huidige gang van zaken en het onvoorwaardelijk geloof in de winst- en (wild)groei-economie. Hierbij nemen we vooral de daarbij horende aanleg van steeds nieuwe infrastructuurwerken (havenuitbreidingen, nieuwe wegen en industrieterreinen, uitbreiding van luchthavens,...) ten koste van mens en milieu op de korrel."
In een pe…

Avond over zwerfvuil, afvalbeleid en alternatieven in verschillende landen - 13 juni

Image
Wereldwijde zwerfvuilcampagne LET’S DO IT ! 2014 Resultaten en perspectieven in BELGIË en RUSLAND Vrijdag 13 juni  2014 Auditorium “ DE STROMING “ ACW-gebouw, Nationalestraat 111 , 2000 Antwerpen Aanvang : 19.30 uur / gratis toegang
Programma -  Presentatie van de voorbije en  geplande zwerfvuilcampagnes in de Russische Federatie  door Yulia Burdo, campagne-coördinatrice van LET’S DO IT ! RUSSIA in de regio Moskou. -  Presentatie door  Inge Olabarri , EQUILICUA , ‘FANTASTIC BIOPLASTIC’ ( Spanje ) -  Presentatie door Piet Coopman,VVSG ( Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ) over het Vlaamse afvalbeleid. -  Evaluatie van het Vlaamse afvalbeleid met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen, en  VVSG / SEA FIRST FOUNDATION. Moderator : RAFA GRINFELD ( ECOKOT ANTWERPEN )  Presentatie eveneens in het Russisch. Vertaling van/naar het Nederlands/Engels wordt voorzien door tolk Vera Larionova.
Organisatie: LET’S DO IT ! BELGIUM 2014 ZWERFVUILCAMPAGNE In samenwerking met VORMIN…

Ik en de Piratenpartij

Ik heb daarstraks het programma van de Belgische Piratenpartij gelezen en me afgevraagd waarin die partij qua ideologie vooral verschilt met de mijne. Het belangrijkste verschil lijkt me te zijn dat die Piratenpartij de staatsinstellingen wil hervormen en dat ik ze op lange termijn afgeschaft wil hebben.
Het kan natuurlijk nog duizenden jaren duren voordat staatsinstellingen in Europa en elders vervangen worden door direct democratische systemen, en misschien gebeurt het wel nooit, maar ik ervaar het bestaan van natiestaten al zeer lang als een niet te onderschatten probleem.
Natiestaten blijven ook bestuurlijke constructies die slecht gewapend zijn tegen economische privatisering en deregulering. Gemeenschapscontrole op economische processen gebeurt beter op lokaal en regionaal niveau, door direct democratische instellingen.
Bovendien is de interne werking van staatsinstellingen vertikaal georganiseerd. Veiligheidsmachten zullen wel altijd nodig blijven, maar kunnen best op een direc…

Crembo en zijn wapenfeiten

Pieter De Crem is lid van CD&V en de Europese Volkspartij, dat is de grootste partij van Europa en een verbond van Christendemocraten en Conservatieven. Hij is burgemeester van Aalter en minister van Defensie in de federale regering. Bij de verkiezingen van 25 mei is De Crem lijsttrekker voor de federale Kamer in Oost-Vlaanderen. Een stem voor CD&V of de Europese Volkspartij is een stem voor het militarisme. Enkele recente wapenfeiten van De Crem op een rijtje gezet...
Mensen van de vzw Forum voor Vredesactie zouden volgens De Crem bij een actie aan het ministerie van Defensie, in 2008, schade hebben toegebracht aan het overheidsgebouw. Volgens het parket is echter niet bewezen dat de vzw strafrechtelijk verantwoordelijk is voor die actie.
De burgerlijke partijstelling van Pieter De Crem tegen deze vzw van de beweging Vredesactie was onwettelijk. Dat hij een strafrechtelijke vervolging op gang trok om een schadebedrag van 233,86 euro te recupereren, gaat ook in tegen het begin…

Anarchisme

Ik kwam deze week een Anarchistische kennis tegen aan een tramhalte. Het ging over de verkiezingen van 25 mei en hij zei me dat hij wellicht blanco ging stemmen.
Daarna vroeg hij me of ik een boek van Hakim Bey heb liggen, dat is het pseudoniem van een bekende individualistische anarchist, en de kennis die blanco wil gaan stemmen liet al eerder blijken dat hij veel interesse heeft in individualistisch anarchisme, zoals wel vaker het geval is bij Anarchisten in het Antwerpse die ik ken. Die grote interesse in de individualistische tendens bij sommigen maakt de voorkeur van Anarchisten om blanco of niet te gaan stemmen weinig overtuigend vind ik. Vermits individualistische anarchisten o.a. tegen organisatie zijn (ze lijken ook vaker tegen iets dan voor iets), heeft het me nooit veel weten te boeien.
Waarom Anarchisten toch mensen zullen weten te overtuigen om niet of blanco te gaan stemmen heeft verschillende oorzaken. Dat macht in het parlement gemakkelijk corrumpeert is een oorzaak b…

En welke electorale winnaars en verliezers krijgen we in Vlaanderen?

Als je de bekendste SP.A mensen bezig hoort over dossiers als die van de Oosterweelverbinding, cannabiswetten en visies op economie, werk en vrije tijd, dan merk je dat de partij zichzelf vervreemdt van een heel groot aantal progressieve mensen in Vlaanderen en Brussel. De partij zou echter beter moeten weten.
De SP.A lijkt gerust te zijn in de afloop van de stembusgang op 25 mei maar Sociaaldemocraten scoren intussen helemaal niet goed bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en Frankrijk. Dat zou een waarschuwing mogen zijn voor de SP.A.
De tijden van verzuiling en traditionele loyaliteit aan partijen zijn immers voorbij. En met vage standpunten die wijzen op een gebrek aan partijvernieuwing en beginselvastheid, wekt men ook geen enthousiasme bij mensen.
De Sociaaldemocraten in Frankrijk en Nederland weten te weinig de vlottende kiezers en mensen die er over twijfelen of ze wel gaan stemmen aan te trekken. Bij de SP.A is het niet anders. De partij houdt zich krampachtig vast a…

Ecokot woensdageducatie in maart

Image
Kernenergie
Jan Vroman over kernreactoren voor energieverspilling.
Door macht en winstbejag enerzijds en algemeen belang anderzijds, is  
het energiebeleid in België een onsamenhangend geheel geworden. De  
overproductie van elektriciteit door kerncentrales moet verkocht  
worden. Daarbij worden enorme hoeveelheden afvalwarmte afgevoerd in  
de rivieren en de atmosfeer. Dit ten nadele van het milieu en terwijl  
vele tienduizenden gezinnen hun verwarming niet kunnen betalen.
Los van deze overwegingen worden nog directe praktische aanwijzingen  
gegeven voor de persoonlijke bescherming tegen radioactieve straling. Jan Vroman bestudeert al lange tijd ontwikkelingen rond kernenergie en zal ook ingaan op enkele actuele ontwikkelingen in dit verband.
Op woensdag 12 maart 2014, 20u. 


Sociale Ecologie Rafa Grinfeld over Murray Bookchin en co. De sociale ecologie van Murray Bookchin en anderen is een linkse strekking en filosofie. Sociale ecologisten gaan er van uit dat sociale problemen en ecologische pro…

Cultuur @ a'pen - actief van 1 tot en met 7 maart

Image
Van zaterdag 1 maart om 17u tot vrijdag 7 maart om 22u in het Ecokot: Fungi Ad Hominem Kunstexpo Flora for the people
´
Hypocriet zijn is het thema
Plastiek is het medium
Natuur is het slachtoffer
Onkruid vergaat niet,
plastiek evenmin
´
Openingsavond begint om 17:00
(Performance om 20:00)
´
Bezoektijden:
Woe, Za, Zon van 14 tot 19u
Of op "afspraak"
0484902821
Oni.03@hotmail.com (subj: expo)
´in het Ecokot, Kattenberg 79, 2140 BorgerhoutEcologisch buurt-en cultuurhuis Ecokot:www.ecokot.org
<>

Op zaterdag 1 maart om 20u15 in Filmhuis klappei (Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen):

http://www.klappei.be/

De "Antwerp Deadheadz: We Never Give Up Hope" brengen vlaamse country folk. Met Freewheelin' Frank op contrabas, Snapmaster Rufuz op piano, Pisteffo op tapdans en ukulele, Sarah W op wasbord en nog minstens twee special guests kan je ook genieten van een concertje na de film.
Hun filmkeuze gaat uit naar The Grateful Dead, een vrije-vorm documentaire van de Frisco-based r…

Vrijdag 21 februari: lezing van Peter Storm in Borgerhout

Image