Posts

Showing posts from May, 2014

Ik en de Piratenpartij

Ik heb daarstraks het programma van de Belgische Piratenpartij gelezen en me afgevraagd waarin die partij qua ideologie vooral verschilt met de mijne. Het belangrijkste verschil lijkt me te zijn dat die Piratenpartij de staatsinstellingen wil hervormen en dat ik ze op lange termijn afgeschaft wil hebben.
Het kan natuurlijk nog duizenden jaren duren voordat staatsinstellingen in Europa en elders vervangen worden door direct democratische systemen, en misschien gebeurt het wel nooit, maar ik ervaar het bestaan van natiestaten al zeer lang als een niet te onderschatten probleem.
Natiestaten blijven ook bestuurlijke constructies die slecht gewapend zijn tegen economische privatisering en deregulering. Gemeenschapscontrole op economische processen gebeurt beter op lokaal en regionaal niveau, door direct democratische instellingen.
Bovendien is de interne werking van staatsinstellingen vertikaal georganiseerd. Veiligheidsmachten zullen wel altijd nodig blijven, maar kunnen best op een direc…

Crembo en zijn wapenfeiten

Pieter De Crem is lid van CD&V en de Europese Volkspartij, dat is de grootste partij van Europa en een verbond van Christendemocraten en Conservatieven. Hij is burgemeester van Aalter en minister van Defensie in de federale regering. Bij de verkiezingen van 25 mei is De Crem lijsttrekker voor de federale Kamer in Oost-Vlaanderen. Een stem voor CD&V of de Europese Volkspartij is een stem voor het militarisme. Enkele recente wapenfeiten van De Crem op een rijtje gezet...
Mensen van de vzw Forum voor Vredesactie zouden volgens De Crem bij een actie aan het ministerie van Defensie, in 2008, schade hebben toegebracht aan het overheidsgebouw. Volgens het parket is echter niet bewezen dat de vzw strafrechtelijk verantwoordelijk is voor die actie.
De burgerlijke partijstelling van Pieter De Crem tegen deze vzw van de beweging Vredesactie was onwettelijk. Dat hij een strafrechtelijke vervolging op gang trok om een schadebedrag van 233,86 euro te recupereren, gaat ook in tegen het begin…