Posts

Showing posts from March, 2010

Oosterweelverbinding : en de winnaar is...?

Image
Terwijl de Lange Wapper sinds het referendum over het BAM-tracé in Antwerpen nog altijd minder toekomst heeft dan vroeger, is het project nog altijd niet afgevoerd. Het is mogelijk dat we een Lange Wapper light krijgen.

Een Lange Wapper light of een tunnel als aternatief? Daarover wordt binnen een paar maanden beslist. Maar dat het Bam-tracé (dat loopt door de binnenstad van Antwerpen) nog altijd een grote inspiratiebron blijft, lijkt een vaststaand feit. Met wat geluk komt er toch geen Lange Wapper maar een tunnel als alternatief daarvoor. Voorlopig lijken de enige winnaars in dit dossier CD&V en sp.a blauw te zijn.

Wim Van Hees van actiegroep Ademloos : “Men heeft alleen beslist om nieuwe studies te doen naar wat ik noem de Diepe Wapper. Die Diepe Wapper is wel een verbetering in vergelijking met het viaduct, de Lange Wapper, maar blijft in tegenspraak met de volksraadpleging. Daar is namelijk niet beslist over een tunnel of een viaduct, maar over een tracé. Het Antwerpse volk st…

Vlaams(s)e identiteit

Ik ben het vaak niet eens met Vlaams extreem-rechts. Wat zeg ik? Ik ben het zo goed als nooit eens met die mensen, zelfs niet wanneer het over dingen gaat die wetenschappelijk bewezen zijn.
Er zijn van die dagen waarop ik het nog minder eens ben met wat ze doen en zeggen. 1 mei is zo'n dag. Voor mij betekent de meidag er één van internationale solidariteit, van gevloek over het gebrek aan initatieven waarin ik me goed kan herkennen, zeker wanneer het over bijeenkomsten in Antwerpen gaat.
Voor hen betekent het een dag waarop ze met zogezegde nationale solidariteit naar buiten komen. Zogezegd ja, want wie in Vlaanderen is er nog bereid om solidair te zijn met Vlaams extreem-rechts? Steeds minder mensen.
Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief! (vergeet het uitroepteken niet) is een relatief nieuwe mini-beweging die daar verandering in wil brengen. Als ik hun website bekijk, is het allemaal weinig overtuigend wat ze denken te kunnen realiseren. Men zou even beginnen denken dat internet …

Weg met de Antwerpse diamantwijk

Er is heel wat mis met diamant, in Antwerpen trekt het regelmatig doorgedreven consumptivisme, elitair gedrag, economische uitbuiting en zware criminaliteit of illegale economie aan.
Vrijdag vond een overval op een Indische diamantair plaats in Antwerpen. De rijke diamantair werd vrijdag achttien uur lang gegijzeld in zijn woning. Er kwam een einde aan die gevangenneming van de man nadat hij een grote hoeveelheid diamanten overhandigde.
De man is Pankaj Maldar, eigenaar van diamantbedrijf Karp Impex NV. Hij werd samen met vrouw en kinderen door een bende onder vuur gehouden in zijn woning. Na achttien uur gijzeling ging de bende ervan door met veel diamanten. Het gaat om één van de grootste diamantroven ooit op een Indiër in Antwerpen. Rijke Indiërs zijn met de tijd steeds belangrijker geworden in het Antwerpse, o.a. dankzij de steun van De Beers, het grote diamantbedrijf dat volgens Wikipedia vrijwel een wereldmonopolie op diamant bezit.
Wikipedia : “De belangrijkste centra voor verhan…

NSV? Actie en tegenactie

Image

Meccanoscenario past net als de Lange Wapper in een kapitalistisch plaatje

Het nieuwe voorstel van Forum 2020 en stRaten-Generaal om “de mobiliteitsproblemen” in en rond Antwerpen aan te pakken is er één waarin de Lange Wapper definitief van de baan is. In die nieuwe plannen zitten maar liefst zes tunnels en nog één kort viaduct over de Antwerpse Noorderlaan. Met een geraamde kost van 3,3 miljard euro is dit “Meccanoscenario” echter veel te duur. Er zullen veel taksen moeten ingevoerd worden om al zeker een deel ervan te dekken, of het nu gaat om wegentol of “een slimme inzet van de kilometerprijs die de Vlaamse regering binnen enkele jaren zal invoeren”(ik citeer Groen!).
Dat alles doet echter niets af aan het feit dat het hier om een zware economische kost gaat, net als die van een Oosterweelverbinding met Lange Wapper. Zo'n grote kosten zijn niet interessant indien men in Antwerpen en omstreken werkelijk afscheid wil nemen van een systeem waarin economische groei centraal staat.