Posts

Showing posts from March, 2018

Hoe de N-VA er wel mee wegkomt

Image
Steven Vandeput, Guy Van Sande, Liesbeth Homans, Mark Demesmaeker,... De ene na de andere bekende N-VA'er komt in opspraak momenteel. Als het met bekende SP.A'ers zou gebeuren dan zou momenteel het kot te klein zijn. Maar de N-VA leek de laatste tijd vrij ongenaakbaar in de peilingen, dus is het geen groot nieuws in de media. Waarom de N-VA zo weinig problemen had in de peilingen? Misschien wel omdat het een weinig politiek bewust kiespubliek heeft. Het bestaat voor een groot deel uit mensen die vroeger voor het VB stemden, blanco stemden of gewoon thuis bleven op verkiezingsdagen.


De N-VA heeft ook weinig concurrentie op rechts. Het VB? Te wereldvreemd en te extreem. De Open Vld? Te individualistisch en met te veel liberalen die eerder het centrum opzoeken dan rechts. De CD&V? De ideologie van de partij is wat passé, en er zijn nog altijd te veel connecties met (het regelmatig de sociale kaart trekkende) beweging.net om een uitgesproken rechts verhaal te kunnen brengen. …

De N-VA en mei '68

Dat de N-VA de erfenis van mei '68 ongenegen is zegt veel over de partij. Het geeft ook aan dat de N-VA de maatschappij van de voorbije 50 jaar deels afwijst, en dat de partij wat weigerachtig of conservatief staat tegenover een groeiende impact van feministische en niet-heteroseksuele tendenzen. Dat men bij de N-VA mei '68 associeert met individualisme is onterecht. Het fenomeen van 50 jaar geleden kan hoogstens geassocieerd worden met een sociaal individualisme of een individualistisch socialisme, met andere woorden marginale sociale tendenzen, zelfs binnen de erfenis van mei '68. Individualisme heeft veel meer connecties met liberalisme en het Thatcheriaanse denken van vroeger.

Peilen in Vlaanderen

Image
Uit een nieuwe peiling omtrent de populariteit van partijen en politici in België blijkt de populariteit van premier Michel in Vlaanderen. Als we de peiling mogen geloven zou die veel groter zijn in Vlaanderen dan in Wallonië. Zou de peiling er naast zitten? Zo'n peilingen zijn niet wetenschappelijk en dus moet men er ook niet te veel van geloven. Zegt het spreekwoord niet 'onbekend maakt onbemind'? In Wallonië kennen ze Michel toch beter dan in Vlaanderen? Welnu, misschien maakt dat onbekend zijn wel juist de populariteit van Michel. Wat weten wij in Vlaanderen over de premier en zijn partij de MR? De media in Vlaanderen bericht er weinig over, en de linkerzijde in Vlaanderen focust veel meer op de aard van een partij als de N-VA dan op die van de MR. Wie weet er bijvoorbeeld dat de meest rechtse vleugel van de MR, met als boegbeeld minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in het elitair en de rijksten ondersteunend gedrag niet moet onderdoen voor de N-VA? Wat wee…

Rob Devos en het postmodernisme

Image
Maarten Boudry heeft een nieuwe stroming gevonden om te bekritiseren. Boudry is het soort denker dat graag bekritiseert en polemiseert. Hij doet dat liever dan zelf met verhalen op de proppen te komen denk ik. Boudry houdt niet zo van positieve narratieven denk ik. Hij gaat liever voor de negatie ervan, of het nu om het kleine verhaal van het postmodernisme of de grote verhalen van Islam en Communisme gaat. De laatste tijd bekritiseert Boudry graag het postmodernistische denken, of wat hij als zodanig ervaart. Voor wie het postmodernisme weinig of niet kent, Postmodernism and the Left van Barbara Epstein is een goede inleidende tekst tot wat het Franse en het Amerikaanse postmodernistische denken inhouden.Barbara EpsteinPostmodernisme is volgens Boudry "een losse verzameling van denkers, voornamelijk van Franse oorsprong, zoals Jean-François Lyotard, Michel Foucault en Jacques Derrida, maar bij voorbeeld ook de Amerikaanse filosoof Richard Rorty". Rob Devos kroop onlangs …

Het Zondagsinterview met Bart De Wever ontleed

Image
Bart De Wever gaf onlangs een interview weg aan de krant De Zondag, dat dit weekend verscheen. Ik becommentarieer hier de opvallendste passages.

"Politiek is de hoogste roeping, zoals Cicero ooit zei. Maar weinigen worden ertoe uitverkoren. Wie toch dat geluk heeft, is geprivilegieerd. Ik voel me tot op vandaag geprivilegieerd dat ik dit leven mag leiden. En ik word er nog goed voor betaald ook."
Het is niet het enige vlak waarop de Antwerpse burgemeester geprivilegieerd is. Hij is rijk, wit, Vlaming, één van de machtigste Belgen en Antwerpenaars, man, N-VA voorzitter, heeft een veel betere gezondheid dan vroeger, niet oud en niet jong. Je kan je afvragen op welk vlak Bart De Wever dus niet geprivilegieerd is.

"De God van het christendom is een gezellige God geworden: aanwezig op moeilijke momenten, afwezig in het dagelijkse leven. Een mens bepaalt zelf wat hij eet en met wie hij slaapt. Maar dan duikt daar Allah op die wel het dagelijkse leven wil regelen. Dat zorgt vo…

Het andere nieuws - 16 maart 2018

Image
Terwijl niet lang geleden de N-VA nog volop in de media kwam met de boodschap dat vluchtelingen en mensen zonder papieren volgens de partij afbreuk kunnen doen aan de sociale zekerheid in België, wordt nu de aanval op de sociale zekerheid vanuit de N-VA verder ingezet. De N-VA wil namelijk heel veel gaan besparen in die sociale zekerheid tijdens de volgende begrotingscontrole, zo'n 2 miljard euro. Moest de "zwarte piet" kaart doorgespeeld worden naar vluchtelingen en mensen zonder papieren als afleidingsmaneuver?

<>

De regering heeft een nieuw akkoord bereikt om bedrijfswagens van de weg te proberen halen. De maatregel dreigt grotendeels een slag in het water te worden want aan het huidige fiscale gunstregime voor de 700.000 à 800.000 bedrijfswagens wordt namelijk niet geraakt. Hoe krijgen we de mensen uit hun auto? Is het door het openbaar vervoer sneller te maken en vooral aangenamer dan wat het nu is? Het heeft met veel andere dingen te maken dan het gebrek aan …

Rechts-nationalisme en de natie

Als rechts-nationalisten zeggen de belangen van de eigen natie te willen verdedigen, dan gaat het vooral over een minderheid binnen die natie: de rijkste mannen. Als je binnen die natie een andersvalide en in armoede levende, alleenstaande vrouw bent met kinderen om op te voeden... Wat dan? Of stel dat je een atheïstische lesbienne bent die wel tot de eigen natie behoort maar niks van het rechts-nationalisme moet weten. Wat dan? #contradicties

De Italiaanse Vijfsterrenbeweging

De Vijfsterrenbeweging maakte zichzelf in het verleden regelmatig ongeloofwaardig, o.a. door zo sterk het concept democratie aan het concept van de eigen natie te koppelen en als eerder rechts dan links over te komen. De laatste tijd probeert de partij wat meer aan haar imago te werken. Komiek en partijleider Beppe Grillo verdween wat naar de achtergrond en de 31-jarige Luigi di Magio werd de nieuwe partijleider. Die stuurt de partij in een weinig transparante richting. De partij komt over als 'democratisch', 'groen' en meer dan bezorgd om immigratie. Met haar migratiestandpunten schurkt de partij naar mijn gevoel toch te dicht aan bij groen rechts.
Met haar naïef geloof in 'internetdemocratie' geeft de Vijfsterrenbeweging ook te veel ruimte aan de manipulatie van de massa via de media. Deze media zijn in Italië sterk gemanipuleerd door de rechterzijde van Berlusconi en co. Internetuitslagen voor raadplegingen kunnen trouwens ook gemakkelijk vervalst worden so…

Het andere nieuws (7)

Image
Een nieuwe peiling geeft aan dat rechts nog altijd de wind in de zeilen heeft in Vlaanderen. Ik geloof echter niet zo in de waarde van die peilingen. De laatste rechte lijn naar de verkiezingen bepaalt bijna altijd veel. En de volgende parlementsverkiezingen zijn nog meer dan een jaar van ons verwijderd. Groen zou wat aan terrein verliezen tegenover vorige peilingen, en sp.a zou wat aan terrein winnen. Het verschil tussen Groen en sp.a in opvattingen is echter zo klein dat men er gemakkelijk een paar procenten naast zit als het over het verschil tussen die twee in kiesintenties gaat.
Ik vind zelf Groen een interessantere partij dan de sp.a overigens. Of de PVDA een interessantere partij is dan Groen weet ik niet, ze lijken me aan elkaar gewaagd. Dat Groen zakt lijkt me een slechte zaak, voor mens en milieu. Ik kan nog altijd van het tegendeel overtuigd worden, maar bij Groen lijkt me er meer aandacht te zijn voor de energiekwestie, de klimaatproblematiek, antimilitarisme, verkeersveil…

Arthur Lehning en WO II

Image
Tot de meest interessante in het Nederlands schrijvende auteurs behoort ongetwijfeld Arthur Lehning. Over Lehning zijn leven wist ik nog niet heel veel, ook niet over de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog die hij doormaakte. Vandaag ontdekte ik echter een tekst over die periode in Lehning zijn leven, in het Nederlandse tijdschrift De As. Verbaasd ben ik over het feit dat hij in het Verenigd Koninkrijk enige tijd geïnterneerd werd, enkel en alleen omdat hij van Duitse afkomst was, samen met ook vele Joodse vluchtelingen. De tekst vind je terug op p.32-35.

Lehning in 1919


Hier is nog een tekst uit De Groene Amsterdammer die na zijn dood verscheen, en waarin het literair talent van Lehning wel wat onderschat wordt.

Walter Lotens recenseert werken van Ico Maly en Murray Bookchin

Image
Je kent Walter Lotens misschien van zijn reisverhalen of zijn geschiedschrijving van het Antwerpse socio-culturele centrum Elcker-ik. Maar Walter schrijft niet alleen boeken, hij maakt ook boekrecensies. En de meest recente boekbesprekingen van zijn hand zijn meer dan de moeite om te lezen. In 'Antiverlichtingsidealen, het nieuwe normaal' bespreekt Lotens het nieuwe boek van Ico Maly over Nieuw Rechts. Aan de hand van het boek maakt hij duidelijk hoe Bart De Wever en Donald Trump uit het vaatje tappen van een nieuwe ideologische stroming die ontstond uit een reactie op het Nieuw Links van de jaren zestig, en hoe het bespelen van 'sociale' en andere media daarbij extra belangrijk wordt. "Maly schraapt de honing weg, duikt in de algoritmische onderwereld van het net en dringt zo door tot de harde kernboodschap van Trump en De Wever."


Als reactie op Nieuw Rechts hoopt Walter Lotens "een Nieuw, meer anarchistisch geïnspireerd Links", mee op de rails te …

Als stemmen voor een parlement dichtbij komt...

Iemand vroeg deze week op het internet waar ik voor zou stemmen als het nu federale verkiezingen zouden zijn. Ik antwoordde: 'En die federale verkiezingen vallen niet samen met andere verkiezingen (Vlaamse of Europese bijvoorbeeld)? Dan vind ik dat een moeilijke vraag.' Bij samenvallende verkiezingen kan je nog je stem over verschillende lijsten verdelen. Ik stem sowieso eerder voor personen dan voor lijsten. Ik stem bij federale verkiezingen ook liever tegen personen en lijsten dan voor personen en lijsten want parlementarisme is niet aan mij besteed. Jammer genoeg kan men dus ook nog altijd geen tegenstemmen uitbrengen bij federale verkiezingen. Federale verkiezingen worden ook steeds minder democratisch, want heel veel mensen van allochtone herkomst in België mogen niet stemmen bij federale verkiezingen.
Iemand opperde dit weekend dat politieke partijen van de linkerzijde momenteel te weinig aan bod komen op de VRT. Maar wat hebben we er aan als politieke partijen veel aan …

Zullen we mei '68 vieren?

Image
De tweede helft van de jaren zestig was zeker uniek in de geschiedenis van het Westen, maar waren we nu met links net niet bezig om minder de focus te leggen op de geschiedenis van het Westen en ons meer te richten op wat er in de rest van de wereld historisch van ontwikkelingen was? De interessante ontwikkelingen van in de jaren zestig reduceren tot het jaar 1968 of de maand mei '68 heeft een symboolfunctie, maar heeft ook zijn beperkingen. Het legt de focus op de studentenrevolte. Bij die contesterende studenten was er een interessante libertaire en progressieve onderstroom. Nogal wat studenten keerden later hun kar en zochten de mainstream op. Andere studenten hadden illusies in het autoritaire communisme van Mao, Ho Chi Minh of Che Guevara. Een filosoof als Herbert Marcuse, diegene die als filosoof wellicht het meest geassocieerd wordt met mei '68, verwachtte te veel van de rol die studenten konden spelen bij revolutionaire ontwikkelingen. Bekende '68ers als Dany Cohn-…

Extreem links en extreem rechts

'De extremen raken elkaar', als het over poltiek gaat wordt dat weleens beweerd. Maar is dat ook zo? Het hangt er toch maar van af hoe je 'extreem links' omschrijft. Als je er Stalin bijrekent, wat velen doen, kom je inderdaad met een probleem te zitten. Tussen de heerser Stalin en de heerser Hitler was er immers geen groot verschil, ze vielen allebei voor het totalitarisme. Ik omschrijf mijn denken als anti-autoritair links, niet als extreem of radicaal links. Lenin behoorde, historisch gezien, tot de rechtervleugel van het Bolsjevisme. Door radencommunisten werd hij als niet links genoeg gezien en zo. Om maar te zeggen: het is allemaal relatief.

Het belang van de hoofddoekenkwestie

Image
In 2009 trouwde Bart De Wever nog voor de kerk. Nu heeft hij het over vliegende spaghettimonsters en het geloof dat daar aan vasthangt. Van kerkelijk persoon evolueerde hij tot 'randreligieus' iemand. Hij probeert in die hoedanigheid islamofoben, Open Vld kiezers, agnosten en atheïsten voor zich te winnen. En in dat kader moet ook de vraag gezien worden aan "activiste voor vrouwenrechten" Darya Safai om bij de N-VA te komen. Ze hapte toe en probeert zich nu volop te profileren op de hoofddoekenkwestie. Darya Safai projecteert daarbij te veel de situatie in Iran op die in België of Vlaanderen. In Iran staat het dragen van een hoofddoek inderdaad symbool voor de onderdrukking van vrouwen. Wie er niet aan meedoet als vrouw kan problemen verwachten. In België staat het dragen van die hoofddoek echter niet alleen symbool voor onderdrukking (ook hier kunnen meisjes met een islamitische achtergrond die hem weigeren te dragen in de problemen komen), maar ook voor verzet. Ver…