Posts

Showing posts from February, 2019

Het nieuwe klimaatdebat

Nu er zoveel mensen, jong en oud, de straat op gaan om te protesteren tegen het klimaatbeleid in België en ook in Nederland het protest begint te groeien, is het ook van belang om ons eens af te vragen of het maatschappelijk debat over het klimaat wel op een juiste manier gevoerd wordt. Dat debat is in België meer aanwezig dan ooit, maar wordt er wel vaak op een juiste manier beargumenteerd? Ik vrees van niet. 
Er gaat bijvoorbeeld nog altijd heel veel aandacht naar het belang van het veranderen van leefstijlen. Je kan van mensen veel verwachten: nooit met het vliegtuig op reis gaan, veganistisch of quasi-veganistisch eten, geen kinderen op de wereld zetten, nooit met de auto rijden, geen smartphone gebruiken, etc. Dat is een overdreven verwachting, die geen zoden aan de dijk zet als het over het klimaat gaat.
Er gaat ook veel aandacht in het debat naar het beleid van klimaatministers. Dat beleid zou goed, niet goed genoeg of helemaal niet goed genoeg zijn. Er is intussen zelfs één van…

Experten en de klimaatopwarming

De laatste tijd horen we steeds meer pleidooien om de problemen met klimaatverandering op te laten lossen door experten. Experten of deskundigen zouden best met beleidsmakers rond de tafel gaan zitten, of zouden meer geld moeten krijgen om research naar nieuwe technologie te doen. Veel mensen worden als onbekwaam gezien om adequate oplossingen te vinden voor de problemen die met de klimaatopwarming op ons afkomen. En dus, zo is de mening vaak, moet er meer macht in de handen van experten gelegd worden. Deskundigen die met een nieuw soort kerncentrales af moeten komen. Experten die veel weten over de aard van de klimaatopwarming omdat ze klimatoloog zijn, of bouwmeester, of... beleidsmaker. Maar zonder dat experten een maatschappelijk draagvlak vinden in een samenleving zijn hun mogelijkheden beperkt. Hoe populairder deskundigen zijn hoe meer invloed ze hebben. Hoe meer invloed ze hebben hoe meer ze maatschappelijke verandering kunnen sturen. Ze dienen in een 'representatieve democ…