Posts

Showing posts from March, 2014

En welke electorale winnaars en verliezers krijgen we in Vlaanderen?

Als je de bekendste SP.A mensen bezig hoort over dossiers als die van de Oosterweelverbinding, cannabiswetten en visies op economie, werk en vrije tijd, dan merk je dat de partij zichzelf vervreemdt van een heel groot aantal progressieve mensen in Vlaanderen en Brussel. De partij zou echter beter moeten weten.
De SP.A lijkt gerust te zijn in de afloop van de stembusgang op 25 mei maar Sociaaldemocraten scoren intussen helemaal niet goed bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en Frankrijk. Dat zou een waarschuwing mogen zijn voor de SP.A.
De tijden van verzuiling en traditionele loyaliteit aan partijen zijn immers voorbij. En met vage standpunten die wijzen op een gebrek aan partijvernieuwing en beginselvastheid, wekt men ook geen enthousiasme bij mensen.
De Sociaaldemocraten in Frankrijk en Nederland weten te weinig de vlottende kiezers en mensen die er over twijfelen of ze wel gaan stemmen aan te trekken. Bij de SP.A is het niet anders. De partij houdt zich krampachtig vast a…

Ecokot woensdageducatie in maart

Image
Kernenergie
Jan Vroman over kernreactoren voor energieverspilling.
Door macht en winstbejag enerzijds en algemeen belang anderzijds, is  
het energiebeleid in BelgiĆ« een onsamenhangend geheel geworden. De  
overproductie van elektriciteit door kerncentrales moet verkocht  
worden. Daarbij worden enorme hoeveelheden afvalwarmte afgevoerd in  
de rivieren en de atmosfeer. Dit ten nadele van het milieu en terwijl  
vele tienduizenden gezinnen hun verwarming niet kunnen betalen.
Los van deze overwegingen worden nog directe praktische aanwijzingen  
gegeven voor de persoonlijke bescherming tegen radioactieve straling. Jan Vroman bestudeert al lange tijd ontwikkelingen rond kernenergie en zal ook ingaan op enkele actuele ontwikkelingen in dit verband.
Op woensdag 12 maart 2014, 20u. 


Sociale Ecologie Rafa Grinfeld over Murray Bookchin en co. De sociale ecologie van Murray Bookchin en anderen is een linkse strekking en filosofie. Sociale ecologisten gaan er van uit dat sociale problemen en ecologische pro…