Ecokot woensdageducatie in maart
Kernenergie

Jan Vroman over kernreactoren voor energieverspilling.
Door macht en winstbejag enerzijds en algemeen belang anderzijds, is  
het energiebeleid in België een onsamenhangend geheel geworden. De  
overproductie van elektriciteit door kerncentrales moet verkocht  
worden. Daarbij worden enorme hoeveelheden afvalwarmte afgevoerd in  
de rivieren en de atmosfeer. Dit ten nadele van het milieu en terwijl  
vele tienduizenden gezinnen hun verwarming niet kunnen betalen.
Los van deze overwegingen worden nog directe praktische aanwijzingen  
gegeven voor de persoonlijke bescherming tegen radioactieve straling.
Jan Vroman bestudeert al lange tijd ontwikkelingen rond kernenergie en zal ook ingaan op enkele actuele ontwikkelingen in dit verband.

Op woensdag 12 maart 2014, 20u. Sociale Ecologie
Rafa Grinfeld over Murray Bookchin en co.
De sociale ecologie van Murray Bookchin en anderen is een linkse strekking en filosofie. Sociale ecologisten gaan er van uit dat sociale problemen en ecologische problemen met elkaar samenhangen. Er wordt voortgebouwd op filosofen die met elkaar gemeen hebben dat ze de methode van de dialectiek willen introduceren. Maar wat is die dialectiek juist en hoe wordt dat toegepast op sociaal of ecologisch denken?
Rafa belicht tijdens deze avond vooral de politieke en andere filosofie van de bekendste onder de sociale ecologisten, Murray Bookchin. Hij zal na zijn lezing ingaan op vragen en/of discussies.

Op woensdag 19 maart 2014, 20uVerkiezingen in Istanbul en de rest van Turkije

Einde maart 2014 staan er verkiezingen op de agenda in Turkije. Het wordt vooral uitkijken naar wat er gebeurt in de grootsteden en meer in het bijzonder Istanbul. Welke rol spelen bijvoorbeeld stadsontwikkeling en ecologie in dat verhaal van Istanbul? Als de regerende AKP (Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling) van premier Erdogan Istanbul verliest, zal dit naar alle waarschijnlijkheid het begin van het einde van de AKP inluiden.
Maar zover zijn we nog niet. AKP, bij monde van Erdogan, kondigde aan de verkiezingen met vooral zittende burgemeesters aan te gaan.  Terwijl belangrijke uitdager CHP (Republikeinse Volkspartij) als kanshebber ene Sarigül naar voor schoof. Het wordt spannend afwachten wat de aard van Koerdische stemmen zal zijn en ook de houding van Prediker Gülen, met wie Erdogan en co niet goed kunnen opschieten.
Duran Kutlu is activist en volgt de situatie in Turkije van nabij. Hij geeft een lezing en daarna is er ruimte voor vragen en discussie.

Op woensdag 26 maart 2014, 20u
Alle activiteiten in het Ecokot, gelijkvloers Kattenberg 79, Borgerhout (Antwerpen). Altijd met vrije bijdrage. Een organisatie van het Masereelfonds i.s.m. Common Antwerpen

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen