Posts

Showing posts from 2017

Een randgelovige als burgemeester

Wat brengt 2018 op politiek vlak in Antwerpen? We mogen ons verwachten aan een bitse verkiezingsstrijd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van het najaar. De aftrap daarvoor is al gegeven. Zo beslisten Groen en sp.a bijvoorbeeld om samen naar de kiezer te trekken, met daarbij ook nog wat onafhankelijken op de lijst. Stemmentrekker Kris Peeters van CD&V verhuisde zelfs naar Antwerpen om er zijn partij nieuw leven in te blazen.
Maar de meeste ogen zijn gericht op N-VA boegbeeld Bart De Wever. Wat doet hij? Wordt hij opnieuw burgemeester? Oogst zijn partij verder bij wat het Vlaams Belang vanaf de jaren negentig zaaide in Antwerpen? Een xenofoob klimaat bij een groot deel van de bevolking, een afkeer van bijna elke vorm van migratie, de massale vraag naar een lik op stuk beleid voor ongeveer elke vorm van criminaliteit. Spint de N-VA verder garen bij de opkomst van VTM en de commerciële televisie, bij de uitdeining van het medialandschap? Krijgt de N-VA vrijbaan van de ve…

Naties en onderdrukking

Zowel naties als sociaal-economische klassen zijn abstracties. Men maakt abstractie van bevolkingsgroepen, die bij klassen te maken heeft met inkomen en eigendom en bij naties met talen die men spreekt. Terwijl sociaal-economische klasse al een behoorlijk willekeurige omschrijving heeft, is dat bij de term natie nog meer. Wie behoort tot een natie en wie behoort er niet toe? Wie bepaalt dit? De wet? De goegemeente? De staat? En volgens welke criteria?
Veel nationalisten hebben de neiging de mythe levendig te houden dat tot een bepaalde natie behoren veel te maken heeft met onderdrukking en onderdrukt zijn. Er zijn dan onderdrukte naties als Catalonië, Schotland, Koerdistan en Palestina. En er zijn dan de onderdrukkende en onafhankelijkheid tegenhoudende naties als Spanje, Israël, Turkije, Iran en Groot-Brittanië. Maar in een natie zijn tegenstellingen soms groot, op het vlak van sociaal-economische klasse bijvoorbeeld. Zijn rijke Schotten onderdrukt? Mij lijkt het van niet. Zijn in a…

Walter Benjamin, Einstürzende Neubauten en de engel van de geschiedenis

"Er bestaat een schilderij van Paul Klee, dat Angelus Novus heet. Er staat een engel op afgebeeld die zo te zien op het punt staat zich te verwijderen van iets waar het zijn blik strak op gericht houdt. Zijn ogen en zijn mond zijn opengesperd, hij heeft zijn vleugels gespreid. Zo moet de engel van de geschiedenis eruitzien. Zijn gelaat is naar het verleden gewend. Waar wij een reeks gebeurtenissen waarnemen, ziet hij één enkele catastrofe en daarin wordt zonder enig respijt puinhoop op puinhoop gestapeld, die hem voor de voeten geworpen wordt. De engel zou wel willen blijven, de doden tot leven wekken en de brokstukken weer tot een geheel maken. Maar zijn vleugels vangen de wind die uit het paradijs waait, een storm die zo hard is dat hij ze niet kan stuiten. Deze storm stuwt hem onweerstaanbaar voort, de toekomst in die hij de rug heeft toegekeerd, terwijl de stapel puin vóór hem tot aan de hemel groeit. Deze storm is wat wij vooruitgang noemen."
— Walter Benjamin: Over het…

Islamisme, jihadisme en het Westen

Image
De anti-Westerse component in het islamisme en het jihadisme wordt te vaak overschat. De Nazi's hadden met hun antisemitische gedachtegoed enige invloed op het islamisme. Welnu, het Nazisme is een Westers fenomeen. Het Nazisme is een stuk kleiner dan voorheen maar het bestaat nog altijd en is onder andere een uiting van het zich volledig willen afsluiten van niet-Westerse invloeden.


De Koerden zien een stuk meer af van de populariteit van het islamisme dan dat de Westerlingen er onder lijden. Niemand zegt intussen dat het islamisme een anti-Koerdisch fenomeen is, maar voor een groot stuk is het dat eigenlijk wel. Er vallen ook veel meer doden als het gevolg van jihadisme bij moslims en moslima's dan bij Westerlingen. Er zijn ook neoliberale invloeden in het islamisme. Denk maar aan de volledige omarming van het kapitalisme door regimes als die van Saoedi-Arabië en Turkije.

Koning Auto? Niet in Antwerpen graag.

Image
Er zijn heel wat voorstellen om de overlast van het verkeer op de Antwerpse Ring, een autosnelweg die de stad Antwerpen doorklieft, te verminderen. Eén van de bekendste voorstellen daarvoor is Ringland, de volledige overkapping van deze Ring. Een ander voorstel is de Oosterweel light verbinding of ook nog het . Wie hier niet veel over weet verwijs ik door naar de websites van Ademloos en Ringland.
Modal split betekent o.a. het aantal mensen dat met de auto naar/in de stad rijdt vergeleken met het aantal mensen dat een andere “modus”, een ander vervoermiddel kiest. Vandaag rijdt in Antwerpen 80% met de auto naar/in de stad. Dus is de modal split hierbij momenteel 80/20. Bij de inwoners van Antwerpen zelf is het 50/50, dat wil zeggen dat de helft van die mensen met de auto naar/in de stad rijden. Om het autogebruik te verminderen kunnen er best aantrekkelijke en goedkope alternatieven voor de auto komen. Er wordt gedacht aan een heel pakket van maatregelen:

- Fiets en elektrische fiets m…

Helft uitstoot komt van wie of wat eigenlijk?

"Slechts honderd bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle broeikasgassen die ooit door de industrie zijn uitgestoten." Dat is de ondertitel van een artikel in De Standaard dat Ruben Mooijman schreef. Het is een ronkende ondertitel, die ons aan het nadenken moet zetten. Toch is de waarheid genuanceerder. Het zijn immers niet enkel die bedrijven die ervoor verantwoordelijk zijn, maar ook de mensen aan de top van die bedrijven. Niet enkel die honderd bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk, maar ook de overheden of andere instellingen en de consumenten die deze bedrijven niks in de weg leggen. Het noopt ons consumenten ook tot het nadenken over hoe we ons (beter) kunnen organiseren om de macht van die honderd bedrijven te ondermijnen, in consumentenorganisaties bijvoorbeeld. Want verbruikers en consumentenorganisaties kunnen hun macht doen gelden: door consumentenboycots en samenwerkingen met productiecoöperatieven, door te consuminderen of meer ecologisch…

11 juli aforisme (2)

Ik ben wel te vinden voor feestjes, dus waarom persé allemaal Nederlandstalige liedjes en artiesten op een Vlaamse feestdag? Waarom geen Vlaamse feestdag met allemaal Franstalige liederen? Of met veel zangeressen die iets in het Arabisch of het Turks brengen? #thinkingoutofthebox

11 juli aforisme

N-VA en VB willen het anders framen, maar een repressief vluchtelingenbeleid speelt in de kaart van moslimfundamentalistische regimes. Het houdt wederzijdse culturele beïnvloedingen tegen, het bestendigt monoculturele uitingen in het Midden-Oosten, het sluit mensen op in een thuisland waar ze verder onderdrukt kunnen worden.

De kleine oorlog 'on drug abusers' in Antwerpen

Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau noemde alcoholverslaving eerder dit jaar een ziekte, dit naar aanleiding van een verslaving van een bekende partijgenoot van hem. Eerder dan een ziekte is alcoholverslaving echter een groot sociaal en psychologisch probleem, en deels ook het gevolg van verwarrende sociale interacties en allerlei onderdrukkingsmechanismen. Er bestaat bijvoorbeeld geen medicatie tegen alcoholisme, geen wonderpil die het probleem op kan lossen. Het zou ook onzinnig zijn om naar medicatie die het probleem op kan lossen op zoek te gaan. De impact van genetische aanleg ervoor is bijvoorbeeld op zijn minst betwistbaar.
Sinds enkele jaren is Fons Duchateau ook OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit, inburgering en samenlevingsopbouw in Antwerpen. Daar valt heel wat over te zeggen, echter niet veel goeds vrees ik. In bijna al die gebieden zijn er heel wat problemen in de stad aan de Schelde, van wooncrisis tot veel kinderarmoede. In dat soort …

Militairen in het straatbeeld

Op de Meir en aan het Centraal Station te Antwerpen deelde ik samen met enkele andere activisten op zaterdag 1 juli 1.000 flyers uit. Publiekelijk trekken wij de vanzelfsprekendheid van de binnenlandse militaire ontplooiing in vraag. Dit is een eerste actie van Vredesactie Antwerpen, dat desbetreffend een campagne is gestart. Lees meer hier.

Narcisme en terreur: macht en onmacht van de media

Geven we terroristen te veel media aandacht? Ja, het is zo, over het algemeen wel. Neem nu Anders Behring Breivik, de ultrarechtse activist die in 2011 talloze Noren de dood injaagde. Zijn narcisme kreeg geen knauw, zijn terreurdaden waren wereldnieuws. Waarom? Omdat zijn daden verschrikkelijk waren. Activisme dat constructief is krijgt veel minder aandacht van de media. Is dat terecht? Nee.
Of neem de terroristen van IS. Ook hun narcisme krijgt geen knauw. Er is tijdens de voorbije jaren enorm veel aandacht geweest voor hun organisatie, nog veel meer dan voor de partij van Donald Trump zelfs. Misschien is dat wel omdat het narcisme van Trump zo overduidelijk is, of omdat de daden van IS manifest verschrikkelijk zijn en bijna heel de wereld het daar over eens is. Trump is zelfs zo manifest narcistisch dat hij het nodig vond voor de VS om een grote wapendeal met Saoedi-Arabië te sluiten, en wereldaandacht te krijgen door een bezoek te brengen aan het land zelf, samen met Iran is Saoedi…

Dyab Abou Jahjah en Turkije

Dyab Abou Jahjah over Erdogan in een lang interview voor De Morgen: "Dictatoriale trekken? Ja. Maar in deze context is hij de stabiliserende factor. Wat is het alternatief? Generaals die de democratie willen vernietigen. Of een land dat uit elkaar valt, met IS en PKK als grote winnaars. Dan krijg je iets dat veel gevaarlijker is dan Syrië aan de poorten van Europa." Het is zo'n beetje als zeggen dat Stalin en zijn beweging een stabiliserende factor waren in het Spanje van de jaren dertig, toen ultrarechts de linkse Spaanse revolutie kapotmaakte met de hulp van Stalinisten. Het is een meer dan ongelukkige kijk op de recente geschiedenis ook. Zou hij dat echt denken? Dan heeft hij minder verstand van geopolitieke kwesties dan ik dacht. Al sinds zijn bondgenootschap met Ahmet Koç heb ik de indruk dat Dyab Abou Jahjah zijn kijk op de actualiteit opnieuw ongeveer even troebel is geworden als in de tijd dat hij voor het eerst mediabekendheid verwierf in België. De populariteit…

Hoe een multiculturele grootstad te besturen?

Moet een burgemeester alles kunnen? Nee, zij of hij is afhankelijk van de mentaliteit in zijn of haar gemeente. Als mensen in die gemeente niet respectvol met elkaar omgaan dan kan de burgemeester daar het slachtoffer van worden. Bart De Wever is niet de burgemeester van een kleine, nogal monoculturele Vlaamse gemeente. Hij werkt binnen de complexe context van een multiculturele grootstad als Antwerpen. Dat heeft gevolgen, zo'n eigenlijk meer dan voltijdse job is bijvoorbeeld niet combineerbaar met het voorzitterschap van de electoraal gezien meest suksesvolle partij in Vlaanderen.
De meerderheid van de bevolking in Antwerpen kiest voor gecentraliseerd leiderschap en een duidelijke hiërarchie binnen het Antwerpse politiekorps. De Wever staat niet alleen aan het hoofd van een college van burgemeester en schepenen, hij is ook hoofd van de politie. Hij moet kunnen sturen in de richting van constructiever handelen, respectvol omgaan met zowel "autochtonen" als "allocht…

Manifestatie: Tijd voor een nieuwe stroom

Image
Optocht op zaterdag 11 maart 2017, van 14 tot 17u.

Ga mee voor een nieuwe stroom, met energie voor de toekomst!
Want nucleaire energie past niet in een mix met 100% hernieuwbare energie, is onveilig en veroorzaakt miljoenen jaren radioactief afval.

Neem je vrienden, een witte overall, spandoeken, vlaggen en ander materiaal mee tijdens de optocht op zaterdag 11 maart.

Kom mee op straat voor:
- 100 % hernieuwbare energie
- Sluiting van de kernreactoren in Doel
- Een sociaal rechtvaardige transitie: waardig werk voor alle 65.000 tewerkgestelden in het havengebied

We wandelen van de Leopold De Waelplaats tot de Groenplaats, waar een infomarkt zal zijn.

Organisatie: 11 maart beweging, Greenpeace, Climaxi, Ecokot, Climate Express, Masereelfonds, Vrede, Groen, Wise, LAKA, Nucléaire Stop kernenergie, Aachener Aktions-bündis gegen Atomenergie, Initiative Drei Rosen, PVDA, Geneeskunde voor het Volk

onderschrijvende organisaties
Oikos denktank, GroenLinks Maastricht, Hart boven Hard, AntiAt…