Posts

Showing posts from September, 2018

Een post-schaarste economie in Antwerpen

Wouter Van Besien (Groen) in een chatsessie voor De Morgen over de Antwerpse haven: "In de haven pleiten wij ervoor om in de eerste plaats te investeren in nieuwe industrie in plaats van bijkomende containerverkeer. Dat zorgt voor meer jobs en voor minder files, beiden dus positief voor onze economie." Dat is echter wel behoorlijk binnen het kader van het huidige economische verhaal gedacht. We zitten in Antwerpen nu niet alleen met de tweede grootste haven van Europa (containerverkeer en nog eens containerverkeer), maar ook met de grootste petrochemische cluster van Europa. We moeten echter vooral richting internationale en grondige economische veranderingen. Lokale verandering volstaat niet. De massa dient er van overtuigd te worden te gaan consuminderen, om iets grondig aan de klimaatcrisis te kunnen doen. We dienen te evolueren naar een post-schaarste situatie in een economie van het genoeg, een situatie waarin mensen niet langer schaarste ervaren, zowel subjectief als o…

Is er wel een oorlog tegen drugs?

Ik las vandaag 'Waarom een 'oorlog tegen drugs' volstrekt onzinnig is', een tekst van in mei 2016 waarin Thomas Decreus meer licht op de 'oorlog tegen drugs' probeerde te werpen. Decreus: "In de top vijf van meest schadelijke drugs staan 'the usual suspects': cocaïne, heroïne, metamfetamines en crack. Maar de eerste plaats wordt zonder enige discussie bekleed door … alcohol. Het is volgens onderzoekers de drug die het meest schade aanricht op tal van vlakken." Je kan je dus afvragen wat die 'oorlog tegen drugs' juist inhoudt. Alcohol is immers niet illegaal en heel gemakkelijk verkrijgbaar. Het lijkt eerder een manier om mensen schrik aan te jagen als het over illegale drugs en het gebruik ervan gaat, en een fenomeen waarmee men een conservatieve visie op beleid tegenover drugs probeert te legitimeren. Daarnaast is de term 'oorlog tegen drugs' ook een rookgordijn om te verhullen wat men niet doet om drugsmisbruik te voorkomen: …