Posts

Showing posts from August, 2014

Werkgroep Wildgroei en de Antwerpse Ring

In de zomer van het jaar 2000 kraakte de Werkgroep Wildgroei het Antwerpse Noordkasteel. De bedoeling was om een driedaags actiekamp op te zetten dat de naam 'Uit de ban van de Ring' droeg.
Het actiekamp betekende het startschot voor een nieuwe beweging waar o.a. de actiegroep Ademloos uit ontstond. Ongeveer niemand in Antwerpen had toen al gehoord van de term Oosterweelverbinding, waar Wildgroei tegen protesteerde en wat een project is dat een uitbreiding van de Antwerpse Ring inhoudt.
De Werkgroep Wildgroei werd in april 1999 opgericht als basisdemocratisch project. "Door middel van openlijke, geweldloze, directe actie willen we reageren tegen de huidige gang van zaken en het onvoorwaardelijk geloof in de winst- en (wild)groei-economie. Hierbij nemen we vooral de daarbij horende aanleg van steeds nieuwe infrastructuurwerken (havenuitbreidingen, nieuwe wegen en industrieterreinen, uitbreiding van luchthavens,...) ten koste van mens en milieu op de korrel."
In een pe…