Posts

Showing posts from July, 2017

Koning Auto? Niet in Antwerpen graag.

Image
Er zijn heel wat voorstellen om de overlast van het verkeer op de Antwerpse Ring, een autosnelweg die de stad Antwerpen doorklieft, te verminderen. Eén van de bekendste voorstellen daarvoor is Ringland, de volledige overkapping van deze Ring. Een ander voorstel is de Oosterweel light verbinding of ook nog het . Wie hier niet veel over weet verwijs ik door naar de websites van Ademloos en Ringland.
Modal split betekent o.a. het aantal mensen dat met de auto naar/in de stad rijdt vergeleken met het aantal mensen dat een andere “modus”, een ander vervoermiddel kiest. Vandaag rijdt in Antwerpen 80% met de auto naar/in de stad. Dus is de modal split hierbij momenteel 80/20. Bij de inwoners van Antwerpen zelf is het 50/50, dat wil zeggen dat de helft van die mensen met de auto naar/in de stad rijden. Om het autogebruik te verminderen kunnen er best aantrekkelijke en goedkope alternatieven voor de auto komen. Er wordt gedacht aan een heel pakket van maatregelen:

- Fiets en elektrische fiets m…

Helft uitstoot komt van wie of wat eigenlijk?

"Slechts honderd bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle broeikasgassen die ooit door de industrie zijn uitgestoten." Dat is de ondertitel van een artikel in De Standaard dat Ruben Mooijman schreef. Het is een ronkende ondertitel, die ons aan het nadenken moet zetten. Toch is de waarheid genuanceerder. Het zijn immers niet enkel die bedrijven die ervoor verantwoordelijk zijn, maar ook de mensen aan de top van die bedrijven. Niet enkel die honderd bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk, maar ook de overheden of andere instellingen en de consumenten die deze bedrijven niks in de weg leggen. Het noopt ons consumenten ook tot het nadenken over hoe we ons (beter) kunnen organiseren om de macht van die honderd bedrijven te ondermijnen, in consumentenorganisaties bijvoorbeeld. Want verbruikers en consumentenorganisaties kunnen hun macht doen gelden: door consumentenboycots en samenwerkingen met productiecoöperatieven, door te consuminderen of meer ecologisch…

11 juli aforisme (2)

Ik ben wel te vinden voor feestjes, dus waarom persé allemaal Nederlandstalige liedjes en artiesten op een Vlaamse feestdag? Waarom geen Vlaamse feestdag met allemaal Franstalige liederen? Of met veel zangeressen die iets in het Arabisch of het Turks brengen? #thinkingoutofthebox

11 juli aforisme

N-VA en VB willen het anders framen, maar een repressief vluchtelingenbeleid speelt in de kaart van moslimfundamentalistische regimes. Het houdt wederzijdse culturele beïnvloedingen tegen, het bestendigt monoculturele uitingen in het Midden-Oosten, het sluit mensen op in een thuisland waar ze verder onderdrukt kunnen worden.

De kleine oorlog 'on drug abusers' in Antwerpen

Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau noemde alcoholverslaving eerder dit jaar een ziekte, dit naar aanleiding van een verslaving van een bekende partijgenoot van hem. Eerder dan een ziekte is alcoholverslaving echter een groot sociaal en psychologisch probleem, en deels ook het gevolg van verwarrende sociale interacties en allerlei onderdrukkingsmechanismen. Er bestaat bijvoorbeeld geen medicatie tegen alcoholisme, geen wonderpil die het probleem op kan lossen. Het zou ook onzinnig zijn om naar medicatie die het probleem op kan lossen op zoek te gaan. De impact van genetische aanleg ervoor is bijvoorbeeld op zijn minst betwistbaar.
Sinds enkele jaren is Fons Duchateau ook OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit, inburgering en samenlevingsopbouw in Antwerpen. Daar valt heel wat over te zeggen, echter niet veel goeds vrees ik. In bijna al die gebieden zijn er heel wat problemen in de stad aan de Schelde, van wooncrisis tot veel kinderarmoede. In dat soort …

Militairen in het straatbeeld

Op de Meir en aan het Centraal Station te Antwerpen deelde ik samen met enkele andere activisten op zaterdag 1 juli 1.000 flyers uit. Publiekelijk trekken wij de vanzelfsprekendheid van de binnenlandse militaire ontplooiing in vraag. Dit is een eerste actie van Vredesactie Antwerpen, dat desbetreffend een campagne is gestart. Lees meer hier.

Narcisme en terreur: macht en onmacht van de media

Geven we terroristen te veel media aandacht? Ja, het is zo, over het algemeen wel. Neem nu Anders Behring Breivik, de ultrarechtse activist die in 2011 talloze Noren de dood injaagde. Zijn narcisme kreeg geen knauw, zijn terreurdaden waren wereldnieuws. Waarom? Omdat zijn daden verschrikkelijk waren. Activisme dat constructief is krijgt veel minder aandacht van de media. Is dat terecht? Nee.
Of neem de terroristen van IS. Ook hun narcisme krijgt geen knauw. Er is tijdens de voorbije jaren enorm veel aandacht geweest voor hun organisatie, nog veel meer dan voor de partij van Donald Trump zelfs. Misschien is dat wel omdat het narcisme van Trump zo overduidelijk is, of omdat de daden van IS manifest verschrikkelijk zijn en bijna heel de wereld het daar over eens is. Trump is zelfs zo manifest narcistisch dat hij het nodig vond voor de VS om een grote wapendeal met Saoedi-Arabië te sluiten, en wereldaandacht te krijgen door een bezoek te brengen aan het land zelf, samen met Iran is Saoedi…

Dyab Abou Jahjah en Turkije

Dyab Abou Jahjah over Erdogan in een lang interview voor De Morgen: "Dictatoriale trekken? Ja. Maar in deze context is hij de stabiliserende factor. Wat is het alternatief? Generaals die de democratie willen vernietigen. Of een land dat uit elkaar valt, met IS en PKK als grote winnaars. Dan krijg je iets dat veel gevaarlijker is dan Syrië aan de poorten van Europa." Het is zo'n beetje als zeggen dat Stalin en zijn beweging een stabiliserende factor waren in het Spanje van de jaren dertig, toen ultrarechts de linkse Spaanse revolutie kapotmaakte met de hulp van Stalinisten. Het is een meer dan ongelukkige kijk op de recente geschiedenis ook. Zou hij dat echt denken? Dan heeft hij minder verstand van geopolitieke kwesties dan ik dacht. Al sinds zijn bondgenootschap met Ahmet Koç heb ik de indruk dat Dyab Abou Jahjah zijn kijk op de actualiteit opnieuw ongeveer even troebel is geworden als in de tijd dat hij voor het eerst mediabekendheid verwierf in België. De populariteit…