Posts

Showing posts from May, 2011

het groene boek, op zondag 29 mei in Antwerpen

>>

Overgenomen tekst:

Het Groene Boek is een platform voor verhalen en scenario's voor de toekomst en een ontmoetingsplek voor iedereen die hiermee begaan is. De uitdaging van onze samenleving is het maken van de omslag van consumptiemaatschappij met groeiende ongelijkheid naar een samenleving die ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert. Dit vergt een kritisch bewustzijn over wat er fout loopt, nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, inspirerende boeken en films, motiverende praktijken groot en klein en vooral een open dialoog over hoe dit kan uitgroeien tot hét maatschappelijk project van de 21ste eeuw.

De uitdagingen kennen is één zaak, de reikwijdte ervan begrijpen en de diepgaande transities die noodzakelijk zijn op gang trekken, is een andere kwestie. Hoe kan een samenleving verslaafd aan olie evolueren naar een koolstofarme samenleving? Kan een hoge levenskwaliteit gekoppeld worden aan een lage milieu-impact? Wat is er nodig om all…