het groene boek, op zondag 29 mei in Antwerpen

>>

Overgenomen tekst:

Het Groene Boek is een platform voor verhalen en scenario's voor de toekomst en een ontmoetingsplek voor iedereen die hiermee begaan is. De uitdaging van onze samenleving is het maken van de omslag van consumptiemaatschappij met groeiende ongelijkheid naar een samenleving die ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert. Dit vergt een kritisch bewustzijn over wat er fout loopt, nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, inspirerende boeken en films, motiverende praktijken groot en klein en vooral een open dialoog over hoe dit kan uitgroeien tot hét maatschappelijk project van de 21ste eeuw.

De uitdagingen kennen is één zaak, de reikwijdte ervan begrijpen en de diepgaande transities die noodzakelijk zijn op gang trekken, is een andere kwestie. Hoe kan een samenleving verslaafd aan olie evolueren naar een koolstofarme samenleving? Kan een hoge levenskwaliteit gekoppeld worden aan een lage milieu-impact? Wat is er nodig om alle bevolkingsgroepen drager te laten worden van deze ommezwaai? Is welvaart zonder groei mogelijk? Wat betekent welvaart eigenlijk? Hoe maakt je van een zoektocht naar zin en betekenis los van consumptie een algemeen participatieproces? Wat verstaan we onder een florerende ecologische economie? Impliceert een minder materialistisch ingestelde wereld ook minder sociale ongelijkheid? Less is more klinkt goed als slogan, maar wat betekent soberheid in de praktijk?

Het Groene Boek biedt op één dag een staalkaart van deze zoektocht naar een sociaalecologische samenleving. Wat zijn de inspirerende boeken? Welke documentaires verruimen onze inzichten? Welke thema's hebben nood aan meer dialoog? Welke concrete praktijken, groot en klein, tonen wat nu reeds mogelijk is?
Deze dag -een zondag van mei- willen we laten uitgroeien tot een inspirerend en jaarlijks forum en uitwisselingsplatform voor iedereen die begaan is met de transitie naar een andere samenleving.

Het Groene Boek is een low budget en open initiatief. We beginnen bottom up en alle organisaties met relevante publicaties en activiteiten zijn van harte welkom om zich via een stand te presenteren tijdens de 'open markt'.

Het Groene Boek werd opgestart eind 2010 door denktank Oikos, uitgeverij Epo en wereldculturencentrum Zuiderpershuis. Zij zijn de organisatorische dragers. Inhoudelijk is Het Groene Boek ondertussen uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen Oikos, Epo, WCC Zuiderpershuis, ARGUS, Demos, CROSSTALKS en het Kaaitheater.
Rond deze kern willen we een participatienetwerk uitbouwen van deelnemende organisaties die Het Groene Boek initiatief ondersteunen.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen