Posts

Showing posts from 2011

Critical mass in Antwerpen ondanks tegenwerking politie

Image
Op dit moment zou er een critical mass fietstocht moeten vertrekken aan het theaterplein, als alles goed gaat tenminste.

Persbericht CMBR, vr. 30/12/2011
http://criticalmassantwerpen.blogspot.com/

Vrijdag 30 december vindt opnieuw een Critical Mass Bike Ride (CMBR) in Antwerpen plaats. Overal waar deze ludieke fietsoptocht passeert, moet koning auto even wijken. De kritische massa fietsers neemt de straat in om meer ruimte voor de fiets en een toekomstgericht mobiliteitsbeleid te bepleiten. Behalve de kou en de duisternis zullen de fietsers wellicht ook de Antwerpse politie moeten trotseren. Tijdens de vorige editie trad de politie repressief op: er werden verschillende boetes uitgedeeld ondermeer voor het ongeautoriseerd tegenhouden van verkeer en met 3 naast elkaar rijden . Het lijkt erop dat de stad en haar politie deze vorm van actievoeren wil ontmoedigen.


Navraag bij de politie leert dat ze er vooral moeite mee heeft dat 'dit evenement' niet wordt aangevraagd. Volgens de fiet…

Occupy together en besluitvormingsmodellen

Een goede besluitvorming proberen te vinden is belangrijk voor elke sociale beweging. Als reactie op problemen met besluitvorming zijn sommige Occupy-kampen in de wereld overgestapt op een 90-procent meerderheidsbesluitvorming tijdens de algemene vergaderingen in plaats van volledige consensus te proberen bereiken.
Beslissingen worden zo nog steeds collectief genomen, maar kunnen niet worden geblokkeerd door een kleine minderheid. Het afblokken door een kleine minderheid van een collectief genomen besluit is sowieso niet altijd direct democratisch.

Bij Occupy Antwerp was consensusbesluitvorming tot nu toe over het algemeen iets waar soms van afgestapt kon worden, meerderheidsbesluitvorming als vorm van directe democratie werd vaak serieus genomen.
De voordelen bij meerderheidsbesluitvorming zijn dat er doorgaans minder lang vergaderd moet worden, de druk om een consensus en eensluidende visies te bereiken kleiner wordt en er meer ruimte ontstaat voor diversiteit in de groep. Er is echte…

Politieke besluitvorming en Occupy together in Antwerpen

"Occupy Antwerp werkt met de methode van directe democratie. Consensus is daarbij een basis waarmee gewerkt wordt, het principe dat iedereen akkoord is met beslissingen die genomen worden. Iedereen kan daarbij zijn of haar mening kwijt, in een onafhankelijke sfeer. Occupy Antwerp is dus niet gelinkt aan 1 of meer partijen maar staat wel open voor iedereen in eigen naam en bediscussieert geen partijpolitieke standpunten."
Beslissing genomen tijdens een volksvergadering op het Antwerpse theaterplein

Het lijkt me belangrijk dat deze beslissing gehandhaafd blijft. De druk in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal misschien toenemen om deze beslissing te herzien maar Occupy Antwerp mag zeker geen slachtoffer worden van verkiezingshows en verdeeldheid tussen mensen uit verschillende partijen.
Elk individu of elke groep heeft natuurlijk wel recht op eigen politieke meningen. De mijne zijn bijvoorbeeld uitgebreid beschikbaar op de blog Municipalisme, en worden ook op andere m…

Open brief aan de Antwerpse burgemeester

>

Beste,

ik schrijf u naar aanleiding van mijn arrestatie van gisteren. U bent immers hoofd van de politie in de gemeente Antwerpen. Toen ik gisteren om ongeveer 14u30 langs het metrostation Astrid wandelde, werd er mij door een politieman duidelijk gemaakt dat ik van deze plek weg moest. Er zou daar een niet-aangevraagde manifestatie plaatsvinden op het Astridplein en ik stond bekend als manifestant. Ik besloot om zo snel mogelijk verder te wandelen, van het plein weg, maar er werd mij door de politieman verweten niet de dialoog te willen aangaan met hem, dus zei ik hem dat ik zijn boodschap had vernomen en maakte mij uit de voeten.
Ik had echter enkele afspraken met mensen gemaakt in deze buurt, op het plein zelfs, dus besliste ik om met een wijde boog richting centraal station te gaan. Daar stond ik in een groepje van vijf mensen wat te praten, 1 van hen had beslist de trein te nemen. Toen kwam de politie echter vertellen dat ze niet wilden dat we daar waren.

Toen de man die de trei…

Oproep voor deelname aan de klimaatbetoging van zaterdag

Image
Klimaatbetogen maar!, 3 december 2011, 14u. Brussel Noordstation. Occupy the future.

In Antwerpen werd er onlangs een lange rij lindebomen gekapt, nabij het Centraal station, in 1 van de meest gekende lanen van Antwerpen. Het verzet tegen deze bomenkap was groot en kwam uit alle lagen van de plaatselijke bevolking.
Het stadsbestuur greep snel in want er hadden al 16000 mensen zich schriftelijk verzet tegen de kap, meestal ging dat om een schrijven in de laatste rechte lijn naar de boomvernieling toe. Ook reguliere media waren er volop over aan het berichten dus de maatschappelijke discussie over bomenkap en klimaatopwarming was opgestart in Antwerpen en omstreken.

We kunnen dit debat niet stopzetten, niet alleen omdat bomen op deze planeet een belangrijke functie vervullen tegen de klimaatopwarming, maar ook omdat het Antwerps stadsbestuur nog niet begrijpt wat het belang van bomen in een grootstad is. Er was een klein aantal lindebomen ziek op de De Keyserlei, maar voor de andere zi…

Nieuws vanuit Mechelen en Antwerpen

Image
"eerste SAMENKOMST occupy mechelen. info dag. kennismaking. netwerking. zondag 27 november 2011. vanaf 12.30 uur, start om 13.00 uur tot 18.00 uur. locatie; begijnhof, hoviusstraat 1, 2800 mechelen.

ieder brengt mee; eigen drank en eventueel iets om te eten. mogelijkheid tot delen. iets om op te zitten, deken, kussen, stoeltje.

iedereen krijgt mogelijkheid om aan het woord te komen. eerste sprekers zijn mensen met enige occupy ervaringen te vlaanderen.

moge we vanuit deze samenkomst, als occupy mechelen, actief worden in het Mechelse.

https://www.facebook.com/pages/Occupy-Mechelen/241615785893871"En in Antwerpen zijn er nabij het Centraal station veel bomen gekapt donderdag, 30 protesterende mensen werden die dag opgepakt. Een radioverslag uit eerste hand is hier te vinden.

Persbericht van groeNoord

"sms alarmlijst

Ondanks het kortgeding zijn de werken vandaag gewoon van start gegaan. De aannemer (Van Geel) is begonnen met het verwijderen van bushokjes, fietsenrekken, reklamezuilen etc. Er zijn nog geen bomen gesneuveld. Als de werken morgen niet op bevel van de rechter worden stilgelegd, wordt verwacht dat de bomen binnen 1 tot 2 dagen gekapt zullen worden. Het kan dus snel gaan.

We starten met een sms alarmlijst. Zo kunnen we op het moment dat de kapwerken beginnen zo veel mogelijk mensen waarschuwen om ter plaatse te komen om hiertegen te protesteren. Dat kan in alle vroegte zijn, dus wees voorbereid ;-) .

Stuur je gsm-nummer door naar

boomteller@gmail.com

(deze gsm-lijst zal eenmalig gebruikt worden voor de acties tegen de kap van de Lindebomen op de Keyserlei)"

Meer info hier

Nacht van de powezie

Image
Dit initiatief ligt een beetje in het verlengde van de Occupy Antwerp bijeenkomsten op de Antwerpse Groenplaats (elke zaterdag om 15u nu), en in het verlengde van de lieve(r)evolutie bijeenkomsten op het Antwerpse Conscienceplein. We zijn er op 4 november zelf aanwezig met een hele lading boeken in het kader van het project "experimentele bibliotheek".
Het evenement start om 19u30 met een volxkeuken en gaat door tot een heel groot stuk in de nacht.
Locatie: Het Klooster
Ploegstraat 25-27
2000 Antwerpen"DERDE NACHT VAN DE POWEZIE 4 NOVEMBER 2011 Bezet de stad-editie
De Nacht van de Powezie zag in 2004 tijdens december voor het eerst het levenslicht in Het Gouverneurshuis te Antwerpen. Met een dertigtal dichters en een 2OO-tal bezoekers, trotseerden we nabij een gigantisch haardvuur een koude decembernacht tot de vroege uurtjes.
Ten gevolge van het enthousiasme van de deelnemers tijdens de eerste editie, kon een vervolg niet al te lang op zich laten wachten. Mensen hadden zo ge…

Occupy Antwerp: zaterdag 22 oktober om 15u op de Antwerpse Groenplaats

Image
"In solidariteit met #occupywallstreet. We roepen mensen op van overal om vreedzaam openbare pleinen te bezetten en de creatie van ruimtes voor debat en discussie, bijeenkomen en nadenken. Als ze er niet zelf kunnen aanwezig zijn roepen we hen op het voort te zeggen dat dit plaatsvindt.
Meer informatie op de facebook pagina van Occupy Antwerp: facebook.com/occupy antwerp

In solidarity with #occupywallstreet. We're calling on people everywhere to peacefully occupy public squares and create spaces for debate, assembly and reflection, and if they can't be there in person to help by spreading the word. More information on the facebook page of Occupy Antwerp: facebook.com/occupy antwerp"

Over groeNoord

Image
>

groeNoord bezette van 11 september tot 3 oktober het Noordkasteel, een bos nabij het geplande Oosterweelknooppunt ten noorden van Antwerpen. Drie weken lang woonde een groep activisten in de bomen; spontane hulp en steunbetuigingen stroomden massaal toe. Met deze actie protesteerden ze tegen het verdwijnen van natuur door het Oosterweelproject, en tegen de negatieve effecten ervan op milieu en gezondheid.

Met de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit is het onaanvaardbaar dat beslissingen over grote infrastructuurprojecten enkel rekening houden met economische en technische argumenten. Voor groeNoord moeten natuur, milieu en gezondheid centraal staan bij beslissingen over mobiliteit. Het BAM-tracé met tunnel is in dit opzicht de tweede slechtste oplossing; alleen de Lange Wapperbrug was nog slechter.

groeNoord wil dat het weinige groen in Antwerpen blijft. Meer verkeer naar Antwerpen halen door autostrades bij te bouwen is geen oplossing voor het teveel aan ver…

Klimaat Actie Kamp 2011, impressie gemaakt door mensen van De Wereld Morgen

Klimaat Actie Kamp 2011 Camp Action Climat (short version)

Image

Veldbevrijding in Wetteren op 29 mei 2011, de feiten verfilmd

het groene boek, op zondag 29 mei in Antwerpen

>>

Overgenomen tekst:

Het Groene Boek is een platform voor verhalen en scenario's voor de toekomst en een ontmoetingsplek voor iedereen die hiermee begaan is. De uitdaging van onze samenleving is het maken van de omslag van consumptiemaatschappij met groeiende ongelijkheid naar een samenleving die ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert. Dit vergt een kritisch bewustzijn over wat er fout loopt, nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, inspirerende boeken en films, motiverende praktijken groot en klein en vooral een open dialoog over hoe dit kan uitgroeien tot hét maatschappelijk project van de 21ste eeuw.

De uitdagingen kennen is één zaak, de reikwijdte ervan begrijpen en de diepgaande transities die noodzakelijk zijn op gang trekken, is een andere kwestie. Hoe kan een samenleving verslaafd aan olie evolueren naar een koolstofarme samenleving? Kan een hoge levenskwaliteit gekoppeld worden aan een lage milieu-impact? Wat is er nodig om all…

Alternatieve boekenbeurs in Gent op 16 april 2011

Image
10de Internationale @lternatieve boekenbeurs
16 april 2011
Gent, De Centrale
Gratis inkom

Dè beurs voor kritische, tegendraadse publicaties, die je moeilijk tot helemaal niet in de commerciële boekhandel vindt. Publicaties over anarchisme, antiglobalisme, directe actie, anti-militarisme, politieke filosofie, radicaal milieu-activisme en nog veel meer.

Tientallen onafhankelijke uitgevers en verdelers, NGO's en actiegroepen uit België, Nederland, Franrijk, Engeland en Duitsland stellen op de beurs hun uitgaven voor.

Tegelijk loopt een gevarieerd programma aan lezingen, docu's, workshops,...

De toegang tot de boekenbeurs is gratis. De deuren gaan open om 10u, de beurs gaat door tot 20u, allemaal in De Centrale, Kraankinderstraat 2, Gent.


om 21u start het avondprogramma - inkom 5€

met optredens van

D'onderhond (anarcho feestfolk, B),
Spanner & AOS3 (dub/ska/punk, UK)
Balkan Hotsteppers (DJ-collectief)


De Alternatieve Boekenbeurs is een organisatie van Ilia vzw i.s.m. AK-Univ en In…