Over groeNoord

>

groeNoord bezette van 11 september tot 3 oktober het Noordkasteel, een bos nabij het geplande Oosterweelknooppunt ten noorden van Antwerpen. Drie weken lang woonde een groep activisten in de bomen; spontane hulp en steunbetuigingen stroomden massaal toe. Met deze actie protesteerden ze tegen het verdwijnen van natuur door het Oosterweelproject, en tegen de negatieve effecten ervan op milieu en gezondheid.

Met de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit is het onaanvaardbaar dat beslissingen over grote infrastructuurprojecten enkel rekening houden met economische en technische argumenten. Voor groeNoord moeten natuur, milieu en gezondheid centraal staan bij beslissingen over mobiliteit. Het BAM-tracé met tunnel is in dit opzicht de tweede slechtste oplossing; alleen de Lange Wapperbrug was nog slechter.

groeNoord wil dat het weinige groen in Antwerpen blijft. Meer verkeer naar Antwerpen halen door autostrades bij te bouwen is geen oplossing voor het teveel aan verkeer. Het begraven van de Lange Wapper en het opheffen van de BAM zijn een eerste stap en een belangrijke overwinning. Voor groeNoord moet het BAM-tracé volledig afgevoerd worden.

Daarom blijft groeNoord actie voeren. In de zomer van 2011 vond een actiekamp plaats in het Sint-Anna bos. Maar daarmee houdt het niet op. Zin om mee actie te voeren? Neem contact met ons op!Meer info hier.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen