Posts

Showing posts from November, 2008

De Antwerpse buurt waarin men niet kan verdwalen

De prostitutie in grootstad Antwerpen blijft in grote mate aanwezig. De ingekrompen rosse buurt heeft de raamprostitutie teruggedrongen, maar er blijven enkele straten aanwezig waar seks met vrouwen openlijk koopwaar blijft. In andere straten is deze koopwaar verborgen. Er is dringend nood aan een plan om een einde te proberen maken aan de prostitutie en de daarmee verbonden maffiapraktijken in Antwerpen.

De vervrouwelijking van de armoede heeft de prostitutie nieuwe impulsen gegeven. Tanathos geraakt vervlochten met eros, overheersing en verzakelijking met seksualiteit. Seksueel geweld tegenover vrouwen gebeurt niet alleen in de huiskamer van het gezin of arme oorlogsgebieden, seksueel geweld kan in feite overal plaatsvinden, manifest of minder zichtbaar. De vervrouwelijking van de armoede heeft het seksueel geweld niet alleen moeilijker om dragen gemaakt voor vrouwen, maar heeft ook het geweld versterkt.
Dat veel vrouwen in de prostitutie belanden heeft alles te maken met situaties va…

(N)iemand

Straks ga ik de nieuwe film van Patrice Toye bekijken, benieuwd ook wat die bekende acteurs van Tg Stan met hun hoofdrollen gaan doen. Hier kan je een trailer van de film bekijken. Zeker interessant als voorbode voor de retrospectieve van Luis Bunuel films in het Filmmuseum, waar ik in december toch enkele dingen van wil meepikken.

Film van Balthazar in de Roma vanavond...

Voor wie het niet daar kan of wil bekijken, zal ik maar een link naar een site zetten waar je het wel kunt bekijken. Youmute filmpjes op mijn blog hier zetten gaat immers blijkbaar niet meer. Tot zover de hulp van Youmute om de klimaatveranderingen tegen te gaan... dank u wel Youmute!

The Ballad of Ricky and Ronny - a pop opera

Morgenavond in de Monty...
"The Ballad of Ricky and Ronny is een theatervoorstelling en concert in één. Maar dan in een volkomen nieuwe en onwaarschijnlijk extreme vorm. Wat start als een kinky soap mondt uit in een psychedelisch concert met lyrische uitbarstingen."

Capsule en Butsenzeller

Nog wat tips voor concerten : Capsule nu donderdag in Nova en Butsenzeller nu vrijdag bij Scheld'apen

They eat people + verkiezingsshow

Image
Gebeten door Vlaanderen
dinsdag 04 november 2008 - 20.30 uur - cc Berchem


bron : website CC Berchem...

't is maar een symbool
symbolen zijn belangrijk
Waarom?
't is het enige wat mensen snappen
Onderschat je de kiezer niet?
Geloof mij, de enige fout die ik maak, is dat ik ze niet genoeg onderschat.

Er is een land, laten we het België noemen.
Er zijn problemen, laten we het crisis noemen.
Stel de koning schrijft nieuwe verkiezingen uit en in dit tumult ontstaat er een nieuwe partij, met een antwoord voor Vlaanderen, en een nooit geziene kandidaat.
Een kandidaat met veel ballen en een fractie inhoud.
Het relaas van de meest incidentrijke verkiezingscampagne ooit op vaderlandse bodem.
Politieke faction op zijn zuiverst.
Een voorstelling over hoe het is, als we zouden stopppen met naief zijn.

Union Suspecte en Abattoir Fermé komen samen om wat de Vlaming bezighoudt onder de loep te nemen. They eat People heeft het lef met wrangheid en humor de realiteit voorbij te streven. Of komt deze nobele po…

Feministe over evolutiepsychologie

Image
Griet Vandermassen - 'Het nieuwe mensbeeld van de 21ste eeuw: evolutiepsychologie'
Griet Vandermassen belicht “wat evolutiepsychologie precies inhoudt, wat zij ons leert over de mens en in hoeverre haar aanpak wetenschappelijk onderbouwd is.”

Datum: 03/11/2008
Tijdstip: 19.30-21.15
Plaats: Stadscampus - Gebouw R - Rodestraat 14 - Aula R.002


Griet Vandermassen (°1970) studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Ze schreef een tijdlang freelance voor De Morgen en werkt momenteel aan een doctoraat in de wijsbegeerte over het conflict tussen feministische en darwinistische mensbeelden, met focus op de rol van ideologie in de wetenschappelijke theorievorming. Haar interesse gaat onder meer uit naar wetenschapsfilosofie, evolutiebiologie, evolutiepsychologie en feministische theorievorming. In haar nieuwste boek "Darwin voor dames, over feminisme en evolutietheorie" (Nieuwezijds, 2005) brengt Griet Vandermassen het conflict in kaart tussen het fe…