Feministe over evolutiepsychologie


Griet Vandermassen - 'Het nieuwe mensbeeld van de 21ste eeuw: evolutiepsychologie'
Griet Vandermassen belicht “wat evolutiepsychologie precies inhoudt, wat zij ons leert over de mens en in hoeverre haar aanpak wetenschappelijk onderbouwd is.”

Datum: 03/11/2008
Tijdstip: 19.30-21.15
Plaats: Stadscampus - Gebouw R - Rodestraat 14 - Aula R.002


Griet Vandermassen (°1970) studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Ze schreef een tijdlang freelance voor De Morgen en werkt momenteel aan een doctoraat in de wijsbegeerte over het conflict tussen feministische en darwinistische mensbeelden, met focus op de rol van ideologie in de wetenschappelijke theorievorming. Haar interesse gaat onder meer uit naar wetenschapsfilosofie, evolutiebiologie, evolutiepsychologie en feministische theorievorming. In haar nieuwste boek "Darwin voor dames, over feminisme en evolutietheorie" (Nieuwezijds, 2005) brengt Griet Vandermassen het conflict in kaart tussen het feminisme en de biologische wetenschappen. Ze stelt dat feminisme en de biologische wetenschappen – en dan vooral de evolutionaire psychologie – elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen worden. Een goed begrepen darwinistisch perspectief op de menselijke natuur en op de seksen is noodzakelijk om de grote vraagstukken binnen het feminisme op te lossen en een haalbaar programma van sociale hervorming te ontwerpen. Griet is al sinds haar tienerjaren gefascineerd door het zogenaamd paranormale, eerst vanuit een niet-zo-skeptische, later vanuit skeptische invalshoek. (bron : Skepp)

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen