Occupy together en besluitvormingsmodellen

Een goede besluitvorming proberen te vinden is belangrijk voor elke sociale beweging. Als reactie op problemen met besluitvorming zijn sommige Occupy-kampen in de wereld overgestapt op een 90-procent meerderheidsbesluitvorming tijdens de algemene vergaderingen in plaats van volledige consensus te proberen bereiken.
Beslissingen worden zo nog steeds collectief genomen, maar kunnen niet worden geblokkeerd door een kleine minderheid. Het afblokken door een kleine minderheid van een collectief genomen besluit is sowieso niet altijd direct democratisch.

Bij Occupy Antwerp was consensusbesluitvorming tot nu toe over het algemeen iets waar soms van afgestapt kon worden, meerderheidsbesluitvorming als vorm van directe democratie werd vaak serieus genomen.
De voordelen bij meerderheidsbesluitvorming zijn dat er doorgaans minder lang vergaderd moet worden, de druk om een consensus en eensluidende visies te bereiken kleiner wordt en er meer ruimte ontstaat voor diversiteit in de groep. Er is echter ook een groot nadeel aan meerderheidsbesluitvorming: mensen die erg veel van consensusbesluitvorming houden voelen zich er vaak niet genoeg bij betrokken.

Consensusbesluitvorming wordt nog moeilijker wanneer men, zoals de Occupy together beweging nu, met repressie en winterse toestanden te maken krijgt. De reactie van Occupy'ers wordt dan al gauw: laat ons opsplitsen in werkgroepen, dat maakt ons minder zichtbaar en zorgt gemakkelijker voor besluiten en praktische taken die opgenomen worden (er kan bijvoorbeeld gemakkelijker binnen vergaderd worden).
Indien men in de andere werkgroepen zich dan niet betrokken voelt bij de genomen besluiten in die ene werkgroep kan er echter ook een probleem ontstaan.

Nadenken en educatie over directe democratie en besluitvormingsmodellen blijft belangrijk voor elke sociale beweging die serieus genomen wil worden. Besluitvorming waar mensen zich niet in kunnen vinden zorgt vaak voor het vertrek van mensen die zich tekort gedaan voelen. Ze blijven dan weg van vergaderingen of stappen zelfs helemaal uit de groep of beweging.
Daarom is het belangrijk dat mensen alle voor- en nadelen van de verschillende democratische besluitvormingsmodellen zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?