Een post-schaarste economie in Antwerpen

Wouter Van Besien (Groen) in een chatsessie voor De Morgen over de Antwerpse haven: "In de haven pleiten wij ervoor om in de eerste plaats te investeren in nieuwe industrie in plaats van bijkomende containerverkeer. Dat zorgt voor meer jobs en voor minder files, beiden dus positief voor onze economie." Dat is echter wel behoorlijk binnen het kader van het huidige economische verhaal gedacht. We zitten in Antwerpen nu niet alleen met de tweede grootste haven van Europa (containerverkeer en nog eens containerverkeer), maar ook met de grootste petrochemische cluster van Europa. We moeten echter vooral richting internationale en grondige economische veranderingen. Lokale verandering volstaat niet. De massa dient er van overtuigd te worden te gaan consuminderen, om iets grondig aan de klimaatcrisis te kunnen doen. We dienen te evolueren naar een post-schaarste situatie in een economie van het genoeg, een situatie waarin mensen niet langer schaarste ervaren, zowel subjectief als objectief.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen