Hoe een multiculturele grootstad te besturen?

Moet een burgemeester alles kunnen? Nee, zij of hij is afhankelijk van de mentaliteit in zijn of haar gemeente. Als mensen in die gemeente niet respectvol met elkaar omgaan dan kan de burgemeester daar het slachtoffer van worden. Bart De Wever is niet de burgemeester van een kleine, nogal monoculturele Vlaamse gemeente. Hij werkt binnen de complexe context van een multiculturele grootstad als Antwerpen. Dat heeft gevolgen, zo'n eigenlijk meer dan voltijdse job is bijvoorbeeld niet combineerbaar met het voorzitterschap van de electoraal gezien meest suksesvolle partij in Vlaanderen.
De meerderheid van de bevolking in Antwerpen kiest voor gecentraliseerd leiderschap en een duidelijke hiërarchie binnen het Antwerpse politiekorps. De Wever staat niet alleen aan het hoofd van een college van burgemeester en schepenen, hij is ook hoofd van de politie. Hij moet kunnen sturen in de richting van constructiever handelen, respectvol omgaan met zowel "autochtonen" als "allochtonen" in de stad en ook meer interne democratie, dat alles in en buiten het politiekorps. Is De Wever geschikt voor die job? Nee, hij kan het eigenlijk niet. Hoe langer ik hem bezig zie als burgemeester van Antwerpen, hoe minder ik hem geschikt vind voor de job.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen