Het belang van de hoofddoekenkwestie

In 2009 trouwde Bart De Wever nog voor de kerk. Nu heeft hij het over vliegende spaghettimonsters en het geloof dat daar aan vasthangt. Van kerkelijk persoon evolueerde hij tot 'randreligieus' iemand. Hij probeert in die hoedanigheid islamofoben, Open Vld kiezers, agnosten en atheïsten voor zich te winnen. En in dat kader moet ook de vraag gezien worden aan "activiste voor vrouwenrechten" Darya Safai om bij de N-VA te komen. Ze hapte toe en probeert zich nu volop te profileren op de hoofddoekenkwestie. Darya Safai projecteert daarbij te veel de situatie in Iran op die in België of Vlaanderen. In Iran staat het dragen van een hoofddoek inderdaad symbool voor de onderdrukking van vrouwen. Wie er niet aan meedoet als vrouw kan problemen verwachten. In België staat het dragen van die hoofddoek echter niet alleen symbool voor onderdrukking (ook hier kunnen meisjes met een islamitische achtergrond die hem weigeren te dragen in de problemen komen), maar ook voor verzet. Verzet tegen autoriteit? Verzet tegen de autoriteit die hen verbiedt de hoofddoek te dragen, maar schatplichtig aan de godsdienstige autoriteit die de sociale druk verhoogt om de hoofddoek te dragen.


Er is nog wel een verschil tussen een hoofddoek en een hoofddoek als religieus symbool. De twee vallen niet samen. Een vrouw die haar haar heeft verloren als het gevolg van kanker zal ook sneller een hoofddoek dragen bijvoorbeeld. Laat leerlingen maar dragen wat ze willen als het niet over de schreef gaat. Zo'n hoofddoek gaat niet over de schreef, net zo min als een kruisje aan de hals of een gescheurde broek. Als je wilt dat vrouwen of meisjes geen hoofddoek als religieus symbool dragen kan je hen daar beter van proberen te overtuigen dan het te verbieden. En ja, ik weet dat er druk bestaat op meisjes om zich te bedekken met kledij. Een maatschappij die dingen niet aankan, grijpt al snel terug op een verbodsbepaling. Men kan echter niet alles gaan verbieden. Als je dat wel wilt doen kom je sowieso in de buurt van ultra-autoritaire of totalitaire systemen. Een maatschappij die niet goed om weet te gaan met godsdienstige kwesties zal ook sneller tot verbodsbepalingen komen als het over die kwesties gaat.
Darya Safai ziet het hoofddoek als "het ultieme symbool" van discriminatie tegen vrouwen en als "hèt symbool van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen." Safai: "De scholen moeten die meisjes beschermen. Als ze tot hun achttiende geen hoofddoek moeten dragen, is de kans klein dat ze het ooit nog zullen doen." Is dat zo? Dat lijkt me toch niet zo te zijn. Dan onderschat ze toch de impact van religie op een persoon. Partijen als N-VA en VB hebben van de strijd tegen het dragen van een hoofddoek op scholen (of elders) een speerpunt gemaakt. Groen zette in het verleden, als tegenreactie wellicht, dan weer een vrouw met een hoofddoek op één van haar verkiezingsaffiches. Vlaams Belang pleitte er enkele jaren geleden zelfs voor om het dragen van een hoofddoek achter het stuur te verbieden. Maar één van de dingen die ik me herinner van wijlen Marie-Rose Morel (actief geweest bij N-VA en VB, en ook zeer bekende politica) is dat ze tijdens haar strijd tegen kanker ook voor de pers met een hoofddoek verscheen. Toch opvallend ook dat men bij rechts in Vlaanderen meer problemen lijkt te hebben met het dragen van hoofddoeken als religieuze symbolen dan met de vele wapenleveringen die vanuit het Westen richting dictaturen als Saoedi-Arabië gaan. Om maar een idee te geven: Donald Trump kondigde in mei aan met de VS voor 460 miljard dollars aan wapens te willen gaan leveren aan dat land, gespreid over een periode van 10 jaar.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?