Het Zondagsinterview met Bart De Wever ontleed

Bart De Wever gaf onlangs een interview weg aan de krant De Zondag, dat dit weekend verscheen. Ik becommentarieer hier de opvallendste passages.

"Politiek is de hoogste roeping, zoals Cicero ooit zei. Maar weinigen worden ertoe uitverkoren. Wie toch dat geluk heeft, is geprivilegieerd. Ik voel me tot op vandaag geprivilegieerd dat ik dit leven mag leiden. En ik word er nog goed voor betaald ook."
Het is niet het enige vlak waarop de Antwerpse burgemeester geprivilegieerd is. Hij is rijk, wit, Vlaming, één van de machtigste Belgen en Antwerpenaars, man, N-VA voorzitter, heeft een veel betere gezondheid dan vroeger, niet oud en niet jong. Je kan je afvragen op welk vlak Bart De Wever dus niet geprivilegieerd is.

"De God van het christendom is een gezellige God geworden: aanwezig op moeilijke momenten, afwezig in het dagelijkse leven. Een mens bepaalt zelf wat hij eet en met wie hij slaapt. Maar dan duikt daar Allah op die wel het dagelijkse leven wil regelen. Dat zorgt voor spanningen."
Nochtans is de God van het Christendom in landen als de VS en zeker Rusland niet altijd een gezellige God. In Noord-Amerika hebben ultraconservatieve Christenen steeds meer greep gekregen op de staat en de overheid, in Rusland nog meer.

"Orthodoxe joden hechten ook veel belang aan uiterlijke tekenen van hun geloof. Maar zij aanvaarden wel de consequenties daarvan. Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen."
Het is nochtans niet positief dat religieus-orthodoxe Joden zich deels terugtrekken uit de maatschappij. Dit zorgt voor segregatie, een segregatie waarvan De Wever zegt ze niet te willen.
"Integratie juich ik toe. Maar de finaliteit van dit debat is de plek van godsdienst in de publieke ruimte. Een overheid hoort neutraal te zijn. Dat is de beste garantie voor de vrijheid van iedereen. Dat geldt voor elke overtuiging. Ook een shirt van Antwerp of Beerschot hoort niet thuis achter het loket."
Maar is die overheid wel zo neutraal? De CD&V bijvoorbeeld heeft veel bestuurlijke macht en trekt vaak de Christelijke kaart. Is dat wel neutraal genoeg? En kan een Belgische overheid wel echt levensbeschouwelijk neutraal zijn in een wereld waar neoliberalisme zoveel invloed heeft, niet in het minst ook in België? In een land met zo'n grote Christelijke stempel, en met veel macht van de Katholieke kerk?


"Theo Francken had zogezegd bloed aan zijn handen omdat hij Soedanezen terugstuurde. Nu blijkt dat er niet gefolterd werd. Waar blijven de excuses? Dezelfde linkerzijde die bh’s in brand stak in mei ‘68, omarmt nu de hoofddoek als symbool van gelijkwaardigheid. Ik vind dat heel eigenaardig. Men wou het christendom kapot, maar van de islam aanvaardt men alles. Ik noem dat soumission."
Hoezo, er werd niet gefolterd? Toch wel. Zijn diegenen die teruggestuurd werden gefolterd? Daar is geen bewijs van, maar het zou toch kunnen. En wat de linkerzijde van mei '68 betreft: daar heeft Bart De Wever geen goed zicht op, al laat hij uitschijnen van wel.
"Links ziet altijd wel een reden om iemand niet terug te sturen. Zelfs mensen die geen asiel aanvragen, willen zij niet terugsturen."
Het is onduidelijk over wie hij het nu heeft. Wie ziet hij als links en wie niet?
"Ik aanvaard dat mensen hun land ontvluchten voor een oorlog. Ik aanvaard ook dat we die mensen moeten helpen. Maar ik aanvaard niet dat we die allemaal hier moeten helpen."
Zorg er dan mee voor dat ze niet zo snel oorlog moeten ontvluchten, door grote militaire budgetten en wijdverspreide wapenhandel meer in vraag te stellen bijvoorbeeld.

"Ik vind politieke hygiëne nog belangrijk. Dat geldt blijkbaar minder voor de linkse partijen. Zij sluiten gretig coalities met de communistische PVDA, een partij die banden heeft met Noord-Korea."
Tussen de Marxistische PVDA en het regime van Noord-Korea is er een groot verschil en de PVDA zet zichzelf regelmatig af tegen dat regime. Er zijn even weinig banden of connecties tussen de PVDA en Noord-Korea als dat er banden of connecties zijn tussen Bart De Wever en ultrarechtse massamoordenaars als Anders Behring Breivik.

Volgens De Wever is er één iets veranderd tijdens de voorbije zes jaar. "Vandaag zijn ook andere figuren van de partij zichtbaar geworden. Je moet eens de pop-polls vergelijken. Dat is gezond voor de partij. Maar zelfs daarvoor was ik intern nooit de almachtige." Hiermee geeft hij wel aan hoe belangrijk zijn positie binnen de partij is, van interne democratie in de N-VA is er niet echt sprake.


De rest van het interview is minder relevant, maar hier kan men de volledige versie lezen.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?