Walter Lotens recenseert werken van Ico Maly en Murray Bookchin

Je kent Walter Lotens misschien van zijn reisverhalen of zijn geschiedschrijving van het Antwerpse socio-culturele centrum Elcker-ik. Maar Walter schrijft niet alleen boeken, hij maakt ook boekrecensies. En de meest recente boekbesprekingen van zijn hand zijn meer dan de moeite om te lezen. In 'Antiverlichtingsidealen, het nieuwe normaal' bespreekt Lotens het nieuwe boek van Ico Maly over Nieuw Rechts. Aan de hand van het boek maakt hij duidelijk hoe Bart De Wever en Donald Trump uit het vaatje tappen van een nieuwe ideologische stroming die ontstond uit een reactie op het Nieuw Links van de jaren zestig, en hoe het bespelen van 'sociale' en andere media daarbij extra belangrijk wordt. "Maly schraapt de honing weg, duikt in de algoritmische onderwereld van het net en dringt zo door tot de harde kernboodschap van Trump en De Wever."


Als reactie op Nieuw Rechts hoopt Walter Lotens "een Nieuw, meer anarchistisch geïnspireerd Links", mee op de rails te krijgen. Hij zoekt daarvoor inspiratie in het municipalisme van Murray Bookchin en anderen, een politieke praktijk waarin meer ruimte is voor de idee van het lokale, de wijk en de gemeente als basis van zelfbestuur. Over Bookchin en zijn municipalisme schrijft Walter Lotens wel meer de laatste tijd. In 'Over een duurzame en libertaire samenleving' recenseert hij het werk van Murray Bookchin dat onlangs bij Uitgeverij Kelder verscheen. Het is al zeer lang geleden dat er nog eens een boek van Bookchin in het Nederlands verscheen. 'Sociale ecologie en politiek' is echter zeer de moeite om te lezen, en is vooral een bundeling van teksten die een overzicht bieden van het denken van een sociale filosoof uit Noord-Amerika van wie de politieke voorstellen steeds meer aan invloed winnen.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?