Oosterweelverbinding : en de winnaar is...?Terwijl de Lange Wapper sinds het referendum over het BAM-tracé in Antwerpen nog altijd minder toekomst heeft dan vroeger, is het project nog altijd niet afgevoerd. Het is mogelijk dat we een Lange Wapper light krijgen.

Een Lange Wapper light of een tunnel als aternatief? Daarover wordt binnen een paar maanden beslist. Maar dat het Bam-tracé (dat loopt door de binnenstad van Antwerpen) nog altijd een grote inspiratiebron blijft, lijkt een vaststaand feit. Met wat geluk komt er toch geen Lange Wapper maar een tunnel als alternatief daarvoor. Voorlopig lijken de enige winnaars in dit dossier CD&V en sp.a blauw te zijn.

Wim Van Hees van actiegroep Ademloos : “Men heeft alleen beslist om nieuwe studies te doen naar wat ik noem de Diepe Wapper. Die Diepe Wapper is wel een verbetering in vergelijking met het viaduct, de Lange Wapper, maar blijft in tegenspraak met de volksraadpleging. Daar is namelijk niet beslist over een tunnel of een viaduct, maar over een tracé. Het Antwerpse volk stemde toen tegen het BAM-tracé, maar de tunnel waarmee men nu naar buiten komt, blijft wel dat tracé volgen. De Diepe Wapper blijft dus levensgevaarlijk omdat men het verkeer naar het centrum blijft trekken. Dat zorgt voor een onverantwoord hoge concentratie fijn stof. Bovendien ben ik bang dat de voorwaarden die worden gesteld aan de tunnel zodanig streng zijn dat de voorstanders van het viaduct er alles aan zullen doen om alsnog hun Lange Wapper te bouwen. Ik kan dus helemaal niet tevreden zijn met de beslissing.”

Ook bij Groen! is men niet tevreden over het voortbestaan van het BAM-tracé. Senator en gemeenteraadslid Freya Piryns : “Als de Vlaamse regering toch koppig voortdoet en miljarden spendeert aan een slechte oplossing zoals het Bam-tracé, vergooien ze niet alleen veel kostbare tijd en geld, maar spelen ze ook met de toekomst van mijn mooie stad Antwerpen. De Antwerpenaar zal meer fijn stof te slikken krijgen maar zal nog steeds even vast in het verkeer staan.”

Dat Vlaamse regeringspartijen CD&V en vooral N-VA zo sterk blijven vasthouden aan een Lange Wapper heeft gedeeltelijk met een strijd voor identiteiten te maken. Tegen de Lange Wapper zijn maakt een beetje deel uit van Antwerpse identiteit maar niet van Vlaamse identiteit. CD&V en N-VA blijven echter liever vasthouden aan een wijdverbreide Vlaamse identiteit.

Waarom niemand het nu nog heeft over "het vergeten Oosterweelalternatief" dat vanuit de Bond Beter Leefmilieu in de media naar voor geschoven is? Koning Auto regeert en heeft meer dan een ceremoniële funtie in de geglobaliseerde marktmonarchie.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen