Ik en de Piratenpartij

Ik heb daarstraks het programma van de Belgische Piratenpartij gelezen en me afgevraagd waarin die partij qua ideologie vooral verschilt met de mijne. Het belangrijkste verschil lijkt me te zijn dat die Piratenpartij de staatsinstellingen wil hervormen en dat ik ze op lange termijn afgeschaft wil hebben.
Het kan natuurlijk nog duizenden jaren duren voordat staatsinstellingen in Europa en elders vervangen worden door direct democratische systemen, en misschien gebeurt het wel nooit, maar ik ervaar het bestaan van natiestaten al zeer lang als een niet te onderschatten probleem.
Natiestaten blijven ook bestuurlijke constructies die slecht gewapend zijn tegen economische privatisering en deregulering. Gemeenschapscontrole op economische processen gebeurt beter op lokaal en regionaal niveau, door direct democratische instellingen.
Bovendien is de interne werking van staatsinstellingen vertikaal georganiseerd. Veiligheidsmachten zullen wel altijd nodig blijven, maar kunnen best op een direct democratische leest geschoeid zijn en een interne horizontale besluitvorming zoveel als mogelijk proberen te garanderen. Veiligheidsmachten als leger en politie zijn daar van traditie echter niet toe in staat en beschermen deels de economische belangen van invloedrijke kapitaalgroepen. Ook de rechtspraak moet op een direct democratische leest geschoeid zijn. Juridische procedures moeten zoveel als mogelijk afgestemd zijn op verzoening, bemiddeling en arbitrage.
Ook in de maatschappelijke educatieve instellingen moet er een grote omslag komen, net als in de opvoeding van kinderen. Deze veranderingen bekomen is een werk van lange adem, en heeft nood aan veel meer ondersteuning in progressieve kringen dan nu het geval is.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen