Volkskeuken + info NATO GAME OVER


22 augustus 2008, 19u

NATO GAME OVER is het vervolg op de bekende Bomspotting op Kleine Brogel. Omdat de kernwapens er nog altijd liggen, er nog steeds wapentransporten over Belgisch grondgebied naar Irak gaan en België nu ook bommenwerpers naar Afghanistan stuurt, richten we ons rechtsreeks op de organisatie die dat allemaal mogelijk maakt: de NAVO.
We lichten de (inter-)nationale planning toe en vertellen hoe de Antwerpse regiogroep daar aan meewerkt.
in het gekraakte klooster, Ploegstraat 27, Antwerpen (vlakbij Centraal station)
info: vredesactie.antwerpen@gmail.com

Popular Posts