Jan Hellebaut tegen het militair apparaat en dus voor de rechter

Woensdag komt de rechtszaak van vredesactivist Jan Hellebaut voor bij het Hof van beroep in Brussel (die in Antwerpen woont).
U kan de pleidooien bijwonen, aanwezigheid betekent een grote steun voor hem en voor de Aktie Vredesbelasting (VRAK), en zal waarschijnlijk ook de rechter opvallen.

Situering rechtszaak 4 november

Jan Hellebaut is erkend gewetensbezwaarde tegen de fysieke

militaire dienstplicht en kan in geweten ook niet meebetalen voor

het leger. Wetende dat 7,3 % van onze directe belastingen

(gemeentebelasting niet meegerekend) naar militaire defensie gaat,

schept dat voor hem en vele anderen een probleem. Het bedrag dat

aan militaire defensie wordt besteedt in België (3,775 miljard euro)

komt overeen met 350 euro per persoon per jaar. In 1964 werd het

gewetensbezwaar tegen de fysieke militaire dienstplicht erkend en

konden gewetensbezwaarden een burgerdienst verrichten.

Gewetensbezwaarden tegen de fiscale militaire dienstplicht

kunnen in geweten ook niet meebetalen aan het doden en kwetsen

van medemensen via het militaire apparaat. De gewetensvrijheid

die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

en in het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke

Rechten (BuPo) is erkend, wordt met voeten getreden.

Jan en VRAK vragen de erkenning van dit gewetensbezwaar en

de oprichting van een Vredesfonds. Het geld van dat Vredesfonds

kan aan niet-militaire, lees civiele conflictoplossing besteed worden.

Sinds 1985 werden daartoe in elke legislatuur wetsvoorstellen door

parlementsleden uit verschillende politieke partijen ingediend, maar

tot dusver werd geen meerderheid gevonden. Daarnaast bewandelt

VRAK ook de juridische weg en steunt ze daarom deze rechtszaak.Korte geschiedenis


Deze zaak behandelt Jans inkomstenbelasting van 1997. In

februari 2002 verklaart de rechter bij de rechtbank van Eerste

Aanleg zich onbevoegd. In 2003 oordeelt het Hof van Beroep te

Antwerpen dat het beroep ontoelaatbaar is. Op 29 september 2004

vernietigt het Hof van Cassatie het arrest van het Hof van Beroep

van Antwerpen en verwijst de zaak door naar het Hof van Beroep in

Brussel waar dus op 4 november de pleidooien worden gehouden.


Meer info op de website van VRAK

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen