Belangrijkste eisen in de aanloop naar de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen

Ik liet me inspireren door een enquête die de Pvda+ opstelde om een programma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen samen te stellen, daarmee wil de communistische partij de mening van mensen in Antwerpen weten. Bij het invullen van die enquête viel het me op dat ik me soms weinig of niet herkende in de door deze partij voorgestelde eisen. Ik voegde dan ook veel eigen eisen toe toen ik de vragenlijst invulde.

Er is veel meer democratie en het definitieve einde van de economische groei nodig, fysieke decentralisatie in het kader van een duurzame samenleving en een geheel andere ruimtelijke ordening moet het streven zijn. Daar ga ik van uit. In dat kader moet mijn eigen (door de Pvda+ geïnspireerde) eisenbundel bekeken worden.
Om het mezelf niet moeilijk te maken behield ik de onderwerpen waar de Pvda+ wil rond werken: wonen, gezondheid, belastingen en taksen, diversiteit, groene stad, sport, ontspanning en cultuur, onderwijs, mobiliteit, veiligheid, werk, kindvriendelijke stad.

Dit worden dan mijn belangrijkste eisen
Wonen: Streven naar minder woningen in de gemeente Antwerpen, eis wel gekoppeld aan meer woningen op het platteland
Gezondheid: Een drastische inkrimping van gemotoriseerd verkeer
Belastingen en taksen: Geen gemeentelijke belastingen voor mensen met lage inkomens
Diversiteit: Menswaardige opvang van vluchtelingen en daklozen
Groene stad: Sluiting van de kerncentrale van Doel zoals gepland
Sport, ontspanning en cultuur: Meer aandacht voor sociaal engagement bij cultuurwerkingen
Onderwijs: Veel ruimte voor emancipatorische, kritische pedagogie
Mobiliteit: Fietsers en voetgangers krijgen alle ruimte en aandacht
Veiligheid: Preventie van onveiligheid door de creatie van een betere samenleving met aandacht voor gelijkwaardigheid
Werk: Werk zonder stress, in harmonie met vrije tijd
Kindvriendelijke stad: Leren en spelen in vrijheid en een gezonde leefomgeving

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen