Nieuwe podcast : De Medialeugen


Een nieuw project... Deze uitzending, die ik samen met een vriend maakte, focust op de invloed van massacommunicatie en massamedia. Daarnaast komen ook de op kleinere leest geschoeide publiek gerichte alternatieve media aan bod, zoals de audiovisuele of de geschreven varianten.


Popular posts from this blog

Het Zondagsinterview met Bart De Wever ontleed

Het belang van de hoofddoekenkwestie

Peilen in Vlaanderen