Einde van de Lange Wapper of ongestoorde voortzetting van de TV-'democratie'?

Nee, ik ga niet nog eens de feiten op een rijtje zetten. Wie nu nog niet ongeveer weet waar het bij het referendum morgen over gaat, leest wellicht bijna nooit dingen op Indymedia of soortgelijke websites. Maar wat is nu de werkelijke inzet dit weekend?

De inzet is alvast niet helemaal : komt de Lange Wapper er of niet? Vermits de volksraadpleging geen bindende kracht heeft en nogal wat politici voor het nieuwe viaduct te vinden zijn, zal een kleine meerderheid in Antwerpen die NEE stemt wellicht niet volstaan. Enkel de sp.a lijkt de Lange Wapper dan nog tegen te kunnen houden, maar die partij is te lang voor de Lange Wapper geweest om er op te kunnen vertrouwen in dit dossier. Dat de sp.a een regeringscrisis zou kunnen uitlokken als de Lange Wapper er toch komt, zeker. Maar of de sp.a uit de Vlaamse regering wil stappen en het al dan niet bouwen ervan een breekpunt voor de partij betekent? Nee, dat wellicht niet.

De inzet is dus : blijft de televisie zo'n grote impact hebben op ons doen en laten of niet? Laten we ons in Vlaanderen massaal verder informeren door een hele resem 'deskundigen' die ons adviezen geven op televisie of niet? Blijven beroepspolitici en economisten in grote mate ons denken bepalen of komt er een barstje in het systeem? Worden lokale democratie en volksmacht serieus genomen in de toekomst? Wordt er een begin gemaakt van een meer rechtstreekse democratie en beleven we de afbrokkeling van de particratie, of niet? De inzet is dus niet klein dit weekend, al gaat het niet alleen over de Lange Wapper en ook minder dan men ons wil doen laten geloven.

Onwetenschappelijke peilingen geven aan dat een kleine meerderheid NEE zou stemmen en 70% morgen naar de stembus trekt in Antwerpen. We zullen zien... Dat in de voormalige gemeenten Deurne en Merksem een grote meerderheid tegen zou stemmen? We zullen zien... Het zou me niet verwonderen, ondanks de grote populariteit van het Vlaams Belang daar. Ja, ondanks... want het VB is tegen de Lange Wapper maar voor Koning auto, en dus heeft het Vlaams Belang het NEE kamp eigenlijk niet ondersteund.
Dit wordt ook deels de inzet van het referendum : gaat centrum-rechts een deel van zijn kiezers in de armen van de nog rechtsere oppositie (het VB en Lijst Dedecker) duwen of niet? Indien de Lange Wapper er komt, is een heropleving van het Antwerpse VB bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen meer dan mogelijk.

Ooit waren er meer dan 2700 gemeenten in België, nu zijn er nog minder dan 600. Indien er nooit een fusie van zoveel gemeenten in Antwerpen was geweest (herinner u de grote Antwerpse fusie van 1983), dan waren er ook nu weer minder problemen geweest. Gemeentelijke democratie zou dan vooral toegespitst zijn op het voormalige Antwerpen, Merksem, Deurne en Zwijndrecht, met andere woorden.. de gemeenten die het meest getroffen worden door het eventueel bouwen van een nieuw viaduct.
Zonder een fusie zou er misschien nu enkel in die gemeenten een referendum plaatsvinden, en de kans dat een grote meerderheid daar NEE zou stemmen wordt in dat geval zeker reëel. Maar goed.. die fusie is al vele jaren een feit, de klok is niet meer terug te draaien. En toch, met het dossier Lange Wapper wordt het nog maar eens duidelijk wat de waarde is van gemeentelijke democratie en decentralisatie van de besluitvorming. Het bewustzijn daarover groeit in Antwerpen.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen