NEE aan het nieuwe viaduct? NEE aan de Oosterweelverbinding en NEE aan het VB!

Met de beweging tegen de Lange Wapper, die vooral links geïnspireerd is maar ook zijn extreem-rechtse variant kent, zijn de discussies over gemotoriseerd verkeer in en rond Antwerpen volop op gang getrokken.

Het is echter belangrijk om het geheel niet te verengen tot een JA voor de nieuwe tunnel en een NEE voor het nieuwe viaduct. Veel interessanter is de discussie omtrent tolheffingen en de links tegenover rechts strategie.
Belangrijk is het bijvoorbeeld om het Vlaams Belang in grote mate te isoleren in zijn strijd voor een heroriëntatie van het verkeer in en rond Antwerpen. Het VB zit op een dieptepunt in de peilingen maar doet er alles aan om een comeback te maken. Het schakelt zichzelf dan ook in bij de beweging tegen de Lange Wapper. In het VRT-laatavondjournaal van gisteren (10 oktober) werd er zelfs vermeld dat leden van het VB mee opstapten met alle progressieven tegen de Lange Wapper in Antwerpen, het ging om 1000 betogers gisteren.
Bovendien post de partij volop brochures in brievenbussen waarin het zijn standpunten omtrent de Lange Wapper duidelijk maakt en mensen oproept om NEE te stemmen tijdens het referendum over de Lange Wapper van 18 oktober. Het Vlaams Belang pleit in die grote folder expliciet voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en een volwaardige Noord/Zuid-Singel voor het lokale verkeer. Het “Arup/Sum-alternatief” (een tunnel van 4,3 km dwars onder de oude Antwerpse haven), waar men bij Groen! bijvoorbeeld de mond vol van heeft, vindt het Vlaams Belang een bespreekbaar alternatief.
Het Vlaams Belang is dus niet tegen een Oosterweelverbinding. Bovendien kant het zich tegen elke vorm van tolheffing. Het wil enkel een wegenvignet invoeren voor “buitenlandse weggebruikers”.
Het VB wil dan ook niet de huidige overbelasting van het gemotoriseerd verkeer in en rond Antwerpen wegwerken, het wil die overbelasting gewoon in stand houden door elke tolheffing tegen te werken. Bovendien kant het zich niet tegen een dure Oosterweelverbinding, een miljardenproject waarvan men zich kan afvragen hoe het gaat bekostigd worden zonder tolheffingen.
Ook de rol die Marc Van Peel en zijn CD&V spelen in deze saga, is ver beneden alle peil. Van Peel vindt het zelfs niet nodig dat het Antwerps gemeentebestuur een negatief advies aflevert aan de Vlaamse overheid als de meerderheid van de mensen tijdens het referendum van 18 oktober NEE zou stemmen. Dat is gewoon het met de voeten treden van de principes van locale democratie en onomwonden reactionair gedrag.
Er hoeft helemaal geen Oosterweelverbinding te komen, grote tolheffingen aan de Kennedytunnel zouden bijvoorbeeld de overbelasting van het gemotoriseerd verkeer in en rond het Antwerpse al kunnen doen stoppen. En er is ook nog zoiets als onze eigen verantwoordelijkheid opnemen om het gemotoriseerd verkeer in te krimpen. Op korte termijn denk ik hierbij aan het toegankelijker maken van het openbaar vervoer door het verder te promoten, meer te gebruiken en het goedkoper maken ervan. Ook de inkortingen van het handelsverkeer en de afstanden tussen woon- en werkplaats zijn minimumeisen die ik naar voor wil schuiven. Op lange termijn moeten we bovendien evolueren naar een post-schaarste economie die haaks staat op de huidige kapitalistische groei-economie.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?