Wat is vrijheid?

Er zijn steeds meer Filosofie-cafés in Vlaanderen. Ik ga daar regelmatig naartoe. Al zo'n vijf jaar naar dat in Antwerpen-stad (vzw Den Hopsack om meer precies te zijn) bijvoorbeeld, en sinds kort ga ik ook naar "filocafés" in Boom. Die zijn wel interessant omdat er minder volk naartoe gaat dan naar die in Den Hopsack. Dat maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om samen met anderen te filosoferen en ook om mijn eigen zegje te doen.

Vandaag was het besproken thema in Boom "Wat is vrijheid?". We waren met een tiental mensen om het daarover te hebben. Het begon met een discussie over het verschil tussen vrijheid en losbandigheid. Ik vond dat op zich wat vreemd dat mensen vrijheid met losbandigheid associeerden, die associatie zou ik eigenlijk niet zo snel maken.

We gingen al snel over tot het reflecteren over en het benoemen van verschillende vormen van vrijheid : individuele vrijheid, collectieve of sociale vrijheid, positieve vrijheid (die staat in tegenstelling tot vrijheid en negatie, dus een vrijheid tot...), negatieve vrijheid (van belang is hier de negatie, het vrij zijn van...), etcetera.

We hadden het over vrijheid en belemmeringen, onderdrukking, mogelijkheden en stimulering ervan. We bespraken ook samen wat vrijheid betekent in relatie tot normen, culturen, systemen, subculturen, groepen (hippies, Victoriaanse cultuur, Afghanistan, etcetera).

Na de pauze werd de discussie een beetje minder abstract en meer gebonden aan politieke/staatkundige realiteiten in de wereld. Aanzet daartoe vormde in grote mate een discussie over vrijheid van meningsuiting. Naar het einde van het filocafé toe bespraken we bijvoorbeeld vrijheidsbelemmering door zeer autoritaire regimes en/of racistische groepen.

Het was een leerrijke namiddag waar mensen met uiteenlopende achtergronden aan deelnamen. Het was soms boeiend om te zien wat voor een resultaten dat gaf.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?