Over de shift naar rechts bij Nederlandstalige Belgen

1. We kunnen stellen dat de strategie van de N-VA om het VB kleiner te proberen maken volledig gefaald heeft, dat bleek eens te meer na de uitslagen bij de vorige verkiezingen. Die strategie ging onder de leiding van Bart De Wever vooral over het zoveel als mogelijk proberen te lijken op het VB, een soort van VB light te worden. We kunnen enkel hopen (maar het is misschien een ijdele hoop) dat sommigen bij de N-VA de zeer invloedrijke rol van De Wever en zijn naaste medestanders binnen de partij voortaan in vraag zullen beginnen te stellen.
2. We kunnen stellen dat N-VA, Open Vld en CD&V samen volledig falen in het klein proberen te houden van het VB. We kunnen ons zelfs afvragen of veel leden van de N-VA er wel rouwig om zijn dat het VB opnieuw electoraal groot geworden is. Als zij een onafhankelijke Vlaamse staat willen in plaats van de huidige deelstaat, of als ze meer bevoegdheden willen voor de Vlaamse regering, dan komt een groot VB hen immers goed uit. Het VB kan dan immers de rol van zweeppartij spelen om dit te proberen bekomen. Anderzijds is het ook wel zo dat de huidige electorale groei van het VB hen boven het hoofd aan het groeien is.
3. Het regeerwerk van N-VA, Open Vld en CD&V is zijn populariteit helemaal aan het verliezen. Dit werkt vooral een groeiende populariteit van het VB in de hand. Het hoeft ons niet te verwonderen dat er een shift is qua populariteit van partijen. Het dagelijks leven is een stuk duurder geworden dan vroeger, zeker het wonen. En daarnaast ziet men een afbraak van de sociale zekerheid en steeds minder mogelijkheden voor mensen op de arbeidsmarkt. Dit heeft allemaal veel te maken met het regeerwerk van N-VA, Open Vld en CD&V, dat onder andere geen creatie van genoeg kwaliteitsvolle, goedbetaalde jobs oplevert.
4. We kunnen ons afvragen waarom er een shift in populariteit is naar rechts in plaats van naar links. Volgens mij heeft het onder andere te maken met de complexiteit van de huidige maatschappij. Mensen verlangen naar meer eenvoud in het leven. De linkerzijde levert hen die eenvoud niet, of in elk geval toch niet overtuigend genoeg. Of extreemrechts het hen levert? Ook niet. Extreemrechts stelt de dingen als meer eenvoudig voor dan hoe ze in werkelijkheid zijn. Tegelijkertijd maakt de electorale groei van extreemrechts de maatschappij enkel maar complexer.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?