Het ziet er niet goed uit voor Opel Antwerpen

De vakbonden zouden normaal gezien slechts acht dagen staken in februari. Ook in andere vestigingen van Opel is de bereidheid tot staken te klein.
De directie van Opel wil de vestiging in Antwerpen naar eigen zeggen sluiten en er is voorlopig weinig discussie over het alternatief. Het Antwerps stadsbestuur heeft een voorkooprecht wat de terreinen betreft maar burgemeester Janssens liet al meteen uitschijnen de boel opnieuw in private handen te willen geven.
Een municipalisering van de fabriek lijkt dan ook ver weg, er is immers helemaal geen aandacht voor het idee.
Arbeiderscontrole, nationalisering, municipalisering? De discussie wordt nauwelijks gevoerd. In "de kwaliteitskranten" wordt er ook geen aandacht aan besteed, integendeel.
Sommigen proberen van de zaak een nationale kwestie te maken, het is echter vooral een gemeentelijke kwestie en een Europese arbeid(st)erszaak. De sluiting of voortzetting van Opel Antwerpen heeft immers ongeveer even veel of even weinig impact in Luik en Kortrijk als in Breda en Roosendaal.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen