Geweld en tegengeweld in Syrische contreien

Het land waar nog steeds de dictatuur van Assad heerst zit in een complex kluwen van groepen en bewegingen die samenwerken, elkaar bestrijden, etcetera. Ik zag tot nu toe geen revolutie, alleen maar een lange neerwaartse spiraal van geweld met als dieptepunt het gebruik van chemische wapens niet lang geleden dat tot heel veel slachtoffers leidde. 
Met hoeveel mensen zijn de revolutionaire krachten, wat is hun ideologische achtergrond en welke kans op slagen hebben ze dat hun revolutie slaagt in een situatie met zoveel wapengeweld? En wie bekampen de revolutionairen dan juist en met wie werken die revolutionairen samen of niet samen? Het blijft allemaal een vage situatie.
Er is sowieso weinig voorhanden in deze kwestie van volledig betrouwbaar wetenschappelijk materiaal, dus moeten we het met onderzoeksjournalistiek doen.
Aan al diegenen die nu beweren dat er in het land een revolutie aan de gang is zou ik het volgende willen vragen: stel dat iemand de keuze heeft tussen te proberen wegvluchten uit het land of mee te vechten met het Vrije Syrische Leger, wat zou je hem of haar dan aanraden?

Ik ben iemand die vooral interesse heeft in ideologische strekkingen als sociale ecologie, sociaal anarchisme, neomarxisme en anarchopacifisme. Of er daar ook invloed van is in Syrische contreien die enigszins de moeite waard is zou ik helemaal niet weten.

Hoe er gedacht wordt over de strategie van het Vrije Syrische Leger in Syrische contreien zou ik ook niet goed weten. Wellicht heeft die inderdaad veel steun. Maar geweld werkt gemakkelijk tegengeweld in de hand dus ga ik nooit zomaar een militie steunen zonder goed te weten waar die ideologisch gezien voor staat. Het feit dat er ook veel islamisten tegen het regime van Assad vechten en er daar volop een propaganda-oorlog bezig is spreekt me allesbehalve aan. Het hoofd koel houden lijkt me dan vaak beter dan vechten.

Ik snap dat het Vrije Syrische Leger een betere rol speelt in Syrische contreien dan het regime van Assad. Hoe het echter over islamisme/moslimfundamentalisme denkt is me echter nog niet helemaal duidelijk vermits het uit een hele hoop fracties bestaat. Het Vrije Syrische Leger bestaat wellicht uit honderden groeperingen en is behoorlijk divers, van echte idealisten tot warlords.
Dingen bevragen in deze kwestie lijkt me vaak beter dan dingen poneren waar men weinig zicht op heeft. Simpel is deze kwestie nu eenmaal echt niet. En dat alle voorstanders van het regime van Assad helemaal begrijpen hoe het in elkaar zit geloof ik al helemaal niet.

Er zijn bovendien ook andere strijdmethoden dan wapengeweld denkbaar en hanteerbaar in deze kwestie, strijdmethoden die over communicatietechnieken, mediagebruik en sabotagetechnieken gaan, strijd gaat altijd over meer dan het gebruik van wapens.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen