Onderdrukte categorieën

Er zijn de laatste tijd binnen de linkerzijde nogal wat discussies over sociaal-economische klasse en huidskleur of ras (*). Daarbij gaat men op zoek naar een onderdrukte kracht die los kan komen van haar onderdrukt zijn, een onderdrukte categorie van mensen. Maar hoe erger de klimaatcrisis wordt, hoe meer we onszelf als mensheid in een benepen positie werken. De klimaatcrisis overstijgt categorieën van klasse en huidskleur en heeft een effect op iedereen, al zijn het vooral vaak de armen die er het gelag voor moeten betalen. Armoede is wereldwijd, en heeft zeker veel met huidskleur en het vroegere kolonialisme te maken. Maar sociale verandering komt niet alleen vanuit de lagere klassen op deze planeet, ze komt vooral vanuit iedereen die zichzelf als slachtoffer of potentieel slachtoffer van een industrieel kapitalistische maatschappij ziet en de onrechtvaardige of anderszins slechte situaties die deze maatschappij voortbrengt.

(*) Zie o.a. De witte navel van Marian Donner.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen