Nog wat reacties op de geplande Oosterweelverbinding

De redactie van de Gazet van Antwerpen doet er momenteel alles aan om de geplande Oosterweelverbinding zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Ze windt daar ook steeds minder doekjes om.
Schrijver Tom Naegels liet in De Standaard van vandaag jammer genoeg weten dat hij het protest onder de invloed van de daarbij betrokken kunstenaars te romantisch vindt worden en dat hij zich neutraal opstelt in de kwestie.
Bij De Morgen leeft er meer onvrede. Douglas De Coninck wil duidelijk niet van weten van het geplande traject. Vandaag liet ook Hugo Camps zich schamper uit over de geplande megalomanie. Zijn column belandde zoals steeds op de voorpagina.

Wim Van Hees van de vzw Ademloos stuurt aan op een (niet-bindend) referendum. Van Hees maakt zich sterk dat hij in september daarvoor de nodige handtekeningen verzameld zal hebben.

"Eerst vragen we spreekrecht in het Vlaams Parlement. De 12.000 handtekeningen van burgers die we daarvoor nodig hebben zijn bijna binnen. Een gemeentelijke volksraadpleging onder de Antwerpenaars is de volgende stap. Daarvoor zijn 38.127 handtekeningen nodig, tien procent van de Antwerpse bevolking ouder dan 16 jaar."


Redacteur van de Gazet van Antwerpen Christophe Mathijssen:

Wie zijn de tegenstanders?
De tegenstanders van de Oosterweelverbinding focussen op verschillende aspecten: de keuze van het tracé, de gevolgen voor gezondheid/milieu/leefbaarheid, de vraag of dit wel een oplossing is voor de verkeersknoop, en het forse prijskaartje. Tegenstanders zijn onder meer: vzw Ademloos, Straten- Generaal, het Actiecomité Linkeroever (ALO), de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de buurtwerkgroep Tweede Ringweg.
Wie zijn de voorstanders?
Vooral organisaties uit het bedrijfsleven spraken zich dan weer uit voor de Oosterweelverbinding. Op kop het Havenbedrijf en Alfaport (de koepel van de Antwerpse havenwerkgevers), maar ook Voka Antwerpen-Waasland, Febetra en Unizo.Erik De Bruyn (sp.a rood) over de “Lange Wapper-brug”:
Later, wanneer het fijn stof rond deze draak van een brug is gaan liggen, moeten we het nog eens over een paar fundamentelere aspecten hebben. Hoe zorgen we in een 21e eeuw die toebehoort aan mondige burgers voor een draagvlak voor dit soort megaprojecten ? Niet met de wettelijk voorziene procedures van openbare onderzoeken die zéér beperkt zijn in de tijd en die worden aangekondigd in obscure advertenties en op gele affiches met zwarte opdruk uit de negentiende eeuw.
En moet onze haven en de daaraan gekoppelde verkeersstroom altijd maar blijven groeien in naam van de tewerkstelling en de welvaart ? Of gaat het eigenlijk alleen maar om winstbejag ? Moeten we niet eens gaan denken aan afspraken en een arbeidsverdeling tussen onze Europese havens, met als gevolg duurzame tewerkstelling voor iedereen ?
Volgens de Antwerpse overlevering was Lange Wapper een tot leven gewekt waanbeeld van dronkaards. De gelijknamige brug is het waanbeeld van hen die dronken zijn van groei."Die brug is gewoon een slecht idee", vindt zanger Stef Kamil Carlens. "Het is niet alleen slecht voor de gezondheid van de Antwerpenaar, maar ook funest voor de aangename sfeer in de stad. Vroeger reed ik op mijn fiets langs de Noorderlaan in Merksem naar school. Die buurt barst al van de bruggen en auto's. Het is een heel fout idee om daar nog meer snelwegen aan toe te voegen." Bovendien, zo gaat Carlens verder, kost het hele project veel meer geld dan eerder was aangekondigd. "Het idee was om tegelijk met de Oosterweelverbinding ook meer te investeren in fietspaden en het openbaar vervoer. Dat voornemen wordt nu op de lange baan geschoven. Ik vermoed dat het er helemaal niet meer van komt. Ook dat zal de leefbaarheid van de stad niet ten goede komen."


Anne Poppe (Groen! Antwerpen):
Dat de Lange Wapper gèèn brug is, zoals tot nu door veel Antwerpenaren gedacht wordt, maar een viaduct dat voor een deel over een intensief bewoond deel van Antwerpen loopt, begint meer en meer door te dringen. Dat er een beter alternatief mogelijk is, dat het alternatief niet eens ordentelijk in overweging wordt genomen, het maakt niet alleen de kinderen van de school kwaad!Redacteur van de Gazet van Antwerpen Patrick Van De Perre:
Heikel punt is de luchtkwaliteit en het razend actuele fijn stof. De BAM houdt voor dat er in een geïndustrialiseerd en verstedelijkt gebied onvermijdelijk negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn.
De Oosterweelverbinding zou geen negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. Omdat de files in de regio gevoelig afnemen, zal ook de uitstoot van schadelijke stoffen, inclusief fijn stof, fel verminderen. Onder meer de vzw Ademloos deelt die mening niet en zegt dat de Oosterweelverbinding een ramp betekent voor de volksgezondheid.
Vooral de bewoners van wijken en districten als Luchtbal, Borgerhout, Deurne en Merksem zouden zich zorgen moeten maken. Jaarlijks 10 miljoen vrachtwagens langs drukbevolkte wijken sturen, is volgens de vzw waanzin. Ademloos verwijst naar een Europese studie die zegt dat kinderen, die opgroeien binnen de 500 meter van drukke verkeersassen, meer kans hebben op longaandoeningen.
(...)
Met de Oosterweelverbinding komt er een nieuw knooppunt voor het verkeer van en naar de haven. Dat knooppunt sluit aan op de Scheldelaan en de Oosterweelsesteenweg. Dat moet ervoor zorgen dat het verkeer sneller in en uit de haven kan.
De Haven van Antwerpen is het economische hart van Vlaanderen en moet blijven groeien om concurrentieel te blijven. Daarbij is snel en efficiënt transport van en naar de haven essentieel. De verbinding van de E17 en Liefkenshoek, de Oosterweelverbinding, de Liefkenshoekspoortunnel, de verbreding van het Albertkanaal en de verhoging van de bruggen zijn onontbeerlijk om de Antwerpse economie draaiende te houden.
Zonder een nieuwe en goede verbinding tussen de beide Scheldeoevers dreigt de haveneconomie ter plaatse te blijven staan of zelfs aan kracht in te boeten.Wim Benda (sp.a rood):
De onrechtvaardigheid en onredelijkheid van het kapitalisme beperkt zich niet tot de werkvloer of uitbuiting in de Derde Wereld. Het doordringt alle aspecten van de maatschappij, ook de organisatie van het verkeer. De Oosterweelverbinding is een typische kapitalistische oplossing voor een kapitalistisch probleem. Vanaf de jaren '70 hebben bedrijven besloten geen stocks meer aan te houden en al hun onderdelen 'just-in-time' te laten leveren want dit is winstgevender. Dat heeft verschillende asociale gevolgen, onder andere dat onze wegen (betaald met ons belastingsgeld) nu dichtslibben door steeds meer vrachtwagens, vaak slechts voor de helft gevuld. De kost is uiteraard niet voor de privésector maar voor ons: files, milieu, kapotte wegen (dubbele kost: herstelwerken + verkeersongevallen) en dure 'oplossingen' zoals de Oosterweelverbinding.Mediawatch Be over minister van Mobiliteit Van Brempt en het verzet tegen de Oosterweelverbinding:

Ondanks het aanzwellende protest tegen de megalomane versie van de Oosterweelverbinding, een weginfrastructuurproject dat nog meer vrachtwagens in de Antwerpse binnenstad brengt, slaagt de Sp.a er niet in om een klankbord van dat verzet te worden.
Integendeel, met Van Brempt als minister van mobiliteit en Patrick Jansens als burgemeester van Antwerpen vormt de partij steeds meer een obstakel voor het verzet tegen de Oosterweelverbinding.
Over een alternatief tracé voor de Oosterweelverbinding zwijgen Jansens en Van Brempt in alle talen.

Steeds meer lijkt het er op dat de zich links van de Sp.a profilerende beweging tegen de geplande Oosterweelverbinding zal moeten aansturen op een ontslag van minister Van Brempt als ze belangrijke resultaten wil behalen. Met de slechte peilingen voor de Sp.a in het achterhoofd zullen velen hier echter aarzeling rond tonen. Maar hoe geraakt links uit het electoraal dal waar het in zit? Die vraag klinkt steeds luider.


Districtraadslid Dirk Van Duppen (Pvda):
Ik ben pas geboeid geraakt door het dossier toen ik vroeg dat de BAM op de districtsraad van Deurne een aantal vragen zou komen beantwoorden. We kregen doodleuk als antwoord dat de BAM pas naar buiten zou komen als alle plannen definitief waren en er niets meer aan kon worden veranderd. Nu heeft de BAM beloofd dat ze op 16 juni hun plannen komen toelichten in de districtsraad van Deurne. We hebben ons alleszins al op hun komst voorbereid met een grote volksvergadering, waarop we 109 vragen hebben verzameld van de buurtbewoners.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?