VB start verdoken campagne voor meer hard verkeer in en rond AntwerpenHet Vlaams Belang wil meer hard verkeer in de vorm van auto's en vrachtwagens in de grootstad Antwerpen. De partij pleit voor meer wegenaanleg, onder andere door een sluiting van de Antwerpse Ring.


De partij is echter wel gekant tegen de omstreden Lange Wapper, een door het mainstream establishment gepland viaduct in de Antwerpse binnenstad. Daarom verzamelt het VB nu mee handtekeningen voor het referendum over de Oosterweelverbinding. Het VB : “Nu de vzw Ademloos moet toegeven dat het verzamelen van deze handtekeningen toch moeilijker verloopt dan gepland, heeft de partij besloten zelf mee aan de kar te trekken en haar logistieke ervaring in te zetten voor het verzamelen van zoveel mogelijk nieuwe handtekeningen.”
Het is echter duidelijk dat er hier andere motieven in het spel zijn. Een meerderheid in de grootstad Antwerpen is gekant tegen de bouw van de Lange Wapper, dat blijkt uit peilingen. Het VB ziet dan ook zijn kans schoon om zijn rechts-populistisch en eigen-volk-cratisch imago in de verf te zetten.

De partij is dan ook ogenschijnlijk voorstander van een televisiedemocratie, waarin de publieke opinie gemanipuleerd kan worden door bourgeois massamedia, en de inrichting van referenda over kwesties als het migrantenstemrecht door kan gaan.
Vlaams Belang is in een groot deel van de grootstad Antwerpen pamfletten aan het bussen waarin de standpunten van de partij tegen de Lange Wapper in het lang en breed worden uitgesmeerd, en de VB-sympathisanten tevens worden uitgenodigd mee handtekeningen voor het referendum te verzamelen. Het VB wil “andere en goedkopere alternatieven”. Het Vlaams Belang: “Zo zou bij voorrang een Singelverbinding binnen de zate van de huidige Ring aangelegd moeten worden en zou de aansluiting van de E 17 op de (tolvrij te maken) Liefkenshoektunnel verbeterd moeten worden, hetgeen door de havengemeenschap trouwens al lang gevraagd wordt.” Ook wil het VB meer investeringen in het spoor en de binnenvaart. De partij doet er momenteel alles aan om de groei-economie op een rechts-populistische manier te stimuleren.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?