Van Overmeire niet langer Oostvlaams behang

Aalst rijp voor een VB light in het bestuur?


Hoe zou het nog gaan in Aalst? De Oost-Vlaamse stad met 80.000 inwoners die wat in de schaduw van Gent staat, en die tot voor kort het laatste grote bastion in de regio rond Gent was waar het VB nog meer dan voet aan de grond kreeg. Aalst, waar weinig te beleven valt, maar waar de herinnering leeft aan lokale historische figuren als priester Adolf Daens en linkse schrijver Louis Paul Boon. Welnu, in dat Aalst woont Karim Van Overmeire, voormalig VB-kopstuk... want de man stapt na aanslepende onvrede uit de partij. In 2009 was hij nog lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen, bij de Vlaamse parlementsverkiezingen.

Van Overmeire : “Vanzelfsprekend blijf ik voorstander van Vlaamse onafhankelijkheid. Vanzelfsprekend blijf ik me, zoals de overgrote meerderheid van de bevolking, zorgen maken over de aard en de omvang van de immigratie waarmee Vlaanderen en Europa geconfronteerd worden.” Van Overmeire wil af van het cordon sanitaire, zou graag mee besturen in Aalst waar het VB bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij was, zou graag burgemeester worden. Hij vertrekt naar eigen zeggen zonder ruzie of conflicten uit het VB, Dewinter wil hem zelfs nog eventueel steunen in Aalst.


De mediastunt van Van Overmeire zou Aalst wel eens zuur kunnen opbreken. En dat terwijl er al zo weinig te rapen valt voor de linkerzijde in die stad. Dit betekent niet alleen een klap voor het VB, dat steeds meer evolueert richting Antwerps fenomeen, vermits het bijna enkel Antwerpse kopstukken nog zijn die in het nieuws komen als partijvertegenwoordigers, en de Antwerpse gemeenteraadsfractie de touwtjes stevig in handen houdt in de Vlaamse partij.
Dit is een laatste poging van Van Overmeire om de extreme rechts-nationalistische meubelen te redden in zijn eigen regio. Een regio waar links-alternatieve krachten als de libertaire beweging in Gent, Leef! of de rest van de links-ecologische beweging (zoals het sociaal centrum Uilekot in Herzele of Friends of the Earth) aan invloed winnen. Een regio waar ook centrum-links veel in de pap te brokken heeft en waar vrijmetselaar Siegfried Bracke uitgroeide tot bekende electorale concurrent voor zij die de Vlaamse beweging in Oost-Vlaanderen in erg rechts vaarwater willen steken. Een regio waar individualisme en markteconomisch denken zeer belangrijk zijn, en de electorale suksessen in Oost-Vlaanderen van Guy Verhofstadt en zijn Vld (of Open Vld) zijn daar trouwens niet vreemd aan.


Na Bruno Stevenheydens uit Beveren is dit op korte termijn de tweede bekende VB-man in Oost-Vlaanderen die het lekke partijschip verlaat. De partij kan zijn stempel gewoon niet drukken op de provincie, ondanks de tijdelijke forse electorale groei in het Waasland van enkele jaren geleden. Het Vlaams Belang behaalde bij de verkiezingen van 13 juni iets meer dan 12% van de stemmen in Oost-Vlaanderen, terwijl de N-VA er meer dan 28% behaalde.
Het VB kon dus niet genoeg zijn stempel drukken op de Vlaamse beweging in de provincie. “If you can't beat them, join them”, moet Van Overmeire gedacht hebben. De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn niet ver weg meer, de voorbereidingen kunnen beginnen. Nadat meer en meer linkse krachten zich vooral op veranderingen in de eigen gemeentes of gemeenteraadsverkiezingen zijn gaan concentreren lijkt de rechterzijde nu dezelfde weg op te gaan. De zetels en de postjes in de parlementen of televisiestudio's zijn immers schaarser dan de postjes en de zetels in de gemeenteraden. En het is belangrijk om lokaal of regionaal zijn stempel te kunnen drukken op het gebeuren. Dat weet men in Oost-Vlaanderen ook.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen