Gebundelde gedachten over o.a. interventie in Syrië en verkiezingen in Europa

Jammer is het feit dat veel leiders niet willen begrijpen dat patriarchiale religie en het gebrek aan goed onderwijs een erg problematische rol vervullen in het Midden-Oosten. Die religie is verwarrend en zit vol met onwaarheden en mystificaties. Als antwoord op conflicten grijpt men al snel terug op het idee van militaire interventie. In plaats van helderheid en meer geld voor ontwikkelingssamenwerking biedt men in feite escalatie van conflictsituaties aan. In plaats van een constructief antwoord op armoede en ellende komt men af met een vergroting van militaire budgetten.


Syrische linkse opiniemakers laten intussen ook van zich horen:
"De Syrische kapitalistische klasse is in de laatste jaren opgebloeid. Alhoewel 50.000 rijken het land hebben verlaten en daarbij hun gestolen eigendommen hebben meegenomen, blijft de heersende klasse als geheel trouw aan het regime."


De VS zouden vandaag al raketaanvallen tegen Syrië kunnen beginnen. Het probeert de eigen grote militaire budgetten te legitimeren, de eigen machtsbasis in het Midden-Oosten te vergroten en de populariteit van klokkenleiders als Snowden en Manning zo snel als mogelijk te verkleinen.


Want de beleidsmakers van de VS zitten met veel binnenlandse problemen: van tanend geloof in het belang van militaire interventies tot grote armoede bij de bevolking en grootsteden met pijnlijke criminaliteitscijfers. De huidige selectieve verontwaardiging van Kerry, Obama, McCain en co dient als afleidingsmaneuver voor de tanende populariteit van hun beleidsopties en de grote problemen in eigen land.
Het enige wat op termijn een oplossing kan bieden voor de vele Syrische conflictsituaties is een betere en sterkere linkerzijde in het Midden-Oosten. Daar gaan de Republikein McCain en co echter niet aan willen bijdragen, integendeel. McCain zijn oproep voor een militaire operatie is een al even wereldvreemd en kortzichtig rijkeluisgedoe als zijn discours over binnenlandse kwesties.

De VS zijn het al heel lang aan het verknallen in het Midden-Oosten. Geef McCain zijn zin en ze gaan het allemaal nog meer verknallen daar.   Ook de Franse president Hollande wil een militaire interventie in Syrië. Dus Hollande doet weer volop mee aan de militarisering van Europa? Meneer Hollande de Sociaal-democraat, wat gaat u zeggen tegen al die armen in de Europese Unie over het vele geld dat gaat naar militaire operaties buiten de EU? Moeten die armen maar gewoon ja knikken en blij zijn dat er wapens verder blijven verkocht worden aan landen van het Midden-Oosten?

<>

Intussen bereidt Duitsland zich voor op de komende parlementsverkiezingen. Duitsland heeft niet alleen 1 van de meest rechts-autoritaire regeringen in Europa, het is ook het invloedrijkste land in Europa. Waar heb ik dat nog ergens gezien? Die Duitse eenheidsworst.. zum kotzen.

<>

De Groene Amsterdammer bericht over een hetzecampagne tegen een bekende Turkse acteur. "Onlangs is de Twitter-campagne ‘Mehmet Ali achter de tralies’ van start gegaan. Meteen kreeg de actie steun van meer dan honderdduizend mensen."

Hierbij vraag ik me dan af hoe men zoiets weet en in hoeverre die cijfers niet manipuleerbaar zijn. De acteur Mehmet Ali Alabora heeft met zijn persoonlijk profiel intussen wel al meer dan 1 miljoen volgers op Twitter.

<>


De Standaard laat weten dat bijna de helft van de leerlingen in de stad Antwerpen geen Nederlands spreekt thuis. Dit wordt door vele ouders als een probleem gezien, en binnen het kader van het huidige onderwijssysteem is het ook meer dan een uitdaging.

In feite zouden we dit echter als een opportuniteit moeten bekijken. De rijkdom aan talenkennis in het Antwerpse zou ons er toe moeten nopen om leer- en arbeidsmodellen te herdenken en de weg vrij te maken voor meer emancipatie in het onderwijs.
Antwerpen zou taalleercentra kunnen oprichten waar leerlingen volop hun talenkennis kunnen ontwikkelen, via taalbaden en discussiegroepen die actief zijn in een resem aan talen. Het goed onder de knie krijgen van een drietal talen zou dan geen uitzondering meer worden.

Partijen als de N-VA en het VB lijken echter heimwee te hebben naar een tijd waarin Vlaamse dialecten nog heel belangrijk waren en velen het nog over Algemeen Beschaafd Nederlands hadden.

Antwerpen zou er goed aan doen om Vlaanderen de 21ste eeuw binnen te proberen loodsen.

<>

In Belgische gemeenteraden zitten tegenwoordig nogal wat ecologische linksen. Dit lijkt me één van de eerste stappen op weg naar gemeenteraadsleden in België die veel inspiratie putten uit ideologische stromingen als sociale ecologie en municipalisme. Van eind 2006 tot in de zomer van 2010 leverde ik een bijdrage aan de theorievorming in deze stromingen, en dat in de vorm van een blog die je hier kan vinden.


In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Ik roep er iedereen op om dan te gaan stemmen. Als je tegen het kapitalisme en een gebrek aan democratie bent en je vindt dat er in jouw gemeente niks interessant genoeg is om op te stemmen, probeer dan nu al een lijst samen te stellen die je wel interessant genoeg vindt. Een gemeente zonder zo'n interessante lijst is immers wat vergelijkbaar met een bedrijf zonder interessante vakbondswerking.

<>

Kristof Calvo, Wouter Van Besien en hun partij Groen zouden graag mee besturen. Dat is wat ik regelmatig via de media verneem. Ook ik zou graag mee besturen. Niet in het parlement, maar in de wijk en de gemeente. Niet als verkozene maar als inwoner van dit land. Gemeentelijke referenda, participatie bij het opstellen van wijk- en districtbudgetten, meer ruimte voor vrije meningsuiting en protestacties in de eigen gemeente,... het zijn slechts kleine stappen op de weg naar een volledig directe democratie. Het nastreven ervan is echter wel vaak de moeite, als minimumdoelstellingen die het inwilligen van lange termijn doelstellingen dichterbij brengen.

Hopelijk denken de verkozenen van Groen daar ook eens aan, ik vrees er echter voor. De ideologie van Groen is niet de mijne. Het is een beweging die volop gaat voor de dossierkennis en het technische ingrijpen in de politieke besluitvormingsprocessen. Groen vertrekt niet vanuit een klassenanalyse en schuwt het denken over de sociale utopie. Groen is bang om al te zeer af te wijken van de mainstream, uit vrees gemarginaliseerd te worden. Angst is echter vaak een slechte raadgever.

<>

Over gratisinantwerpen.be: Waarom zou een mens eigenlijk nog betalen voor cultuur als je zoveel dingen gewoon gratis kunt bekijken. Deze week gratis 'Paris, Texas' op groot scherm, gratis covergroep van de Talking heads, de rest ook gratis...
Een mens zou nog bijna vergeten dat er voor die dingen te organiseren ook betaald moet worden. Dus niet vergeten: schrijfcultuur is de goedkoopste cultuur, je stapt gewoon een bibliotheek binnen en je begint te lezen, nog goedkoper: je leent een tekst of boek van een vriend(in) en leest die in het dichtstbijzijnde park of bos. Schrijfcultuur is simply the best. Vooral in de armste landen mag dat geweten zijn.

<>

Er is blijkbaar nogal verwarring momenteel over het karakter van de Antwerpse discussiegroep Spartacus, een heterogene groep met wisselende samenstelling. Wie er vooral in actief zijn: ecologische linksen, libertaire socialisten, de radencommunisten van de IKS, progressieve mensen zonder partijkaart,...
Wie interesse heeft in dingen als economie in zelfbeheer of directe democratie kan ik zeker aanraden om in deze groep actief te zijn als deelnemer aan politieke discussies.

Popular posts from this blog

Over Dedecker, De Wever en Baudet

De bosbrossers tonen ons een deel van de weg naar een beter leven

Bedenkingen na de Britse verkiezingen