Over Dyab Abou Jahjah en de verkiezingen van volgend jaar

Ik was eerst een beetje sceptisch maar ik denk dat het een goede zaak is dat Dyab Abou Jahjah de progressieve rangen in Belgenland komt versterken. Een nu wat oudere en meer bedaarde Jahjah kan ons zeker iets bijleren over de aard van de Arabische lente bijvoorbeeld.
Welke politieke rol de man gaat spelen blijft me echter voorlopig onduidelijk. Er komen volgend jaar belangrijke verkiezingen aan. Die zullen in Vlaanderen in feite vooral gaan over de strijd tussen Vlaams-nationalistische partijen enerzijds en progressieve partijen anderzijds. Ook de Open Vld zal nog een rol spelen maar die geef ik helemaal geen kans om de verkiezingen te winnen.
Ik denk dat ook Abou Jahjah niet gaat verhinderen dat Vlaams-nationalistische partijen die verkiezingen winnen, het is immers vooral hun strijdterrein en zeker het Vlaams parlement. De progressieve krachten hebben in feite niks gewonnen bij het parlementarisme, hun strijdterrein is vooral dat van de wijken, de werkvloer en de gemeenten.
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat bij gemeenteraadsverkiezingen partijen als SP.A en Groen soms forse electorale scores behalen in grote Vlaamse gemeenten, ondanks hun systeemvriendelijke discours. Het hoeft ons ook niet te verwonderen dat progressieve krachten over het algemeen goed scoren bij gemeentelijke referenda.


Het zou trouwens verkeerd zijn om de populariteit van progressieve krachten, en dan vooral de SP.A, in de Vlaamse grootste steden te onderschatten. Vorig jaar waren de Sociaaldemocraten wellicht de populairste electorale kracht in zowel Gent als de Antwerpse districten Berchem, Borgerhout en (de voormalige stad) Antwerpen bijvoorbeeld.
Als de Vlaamsnationalisten volgend jaar de verkiezingen winnen dan zal het niet dankzij de grootste Vlaamse steden zijn. Het Vlaamsnationalisme is dan ook geen stedelijk fenomeen. En het is ook geen plattelandsfenomeen, het vindt echter wel een voedingsbodem in parochiaal of provinciaal denken en in traditionalisme.
 


Ik stel vast dat Dyab Abou Jahjah de term allochtoon opnieuw lijkt in te willen voeren niet lang nadat hij collectief afgevoerd werd wegens niet politiek correct zijnde. Dat lijkt me geen goede zaak, vooral omdat het verwarrend werkt.
"Allochtonen" die volgens Dyab een belangenvereniging nodig hebben omdat ze gediscrimineerd worden? Er is nog altijd veel racisme en er zijn nog altijd veel vooroordelen in Belgenland. Maar een belangenvereniging voor "allochtonen" is een erg breed opgezet iets van idee. Mensen van niet-Belgische origine die in Belgenland wonen heeft men intussen in 101 soorten.
Klassebewustzijn en feministisch bewustzijn lijken me ook belangrijker om na te streven voor mensen die onder discriminatie lijden dan "allochtoon" bewustzijn, net omwille van die grote diversiteit bij de "allochtone gemeenschappen". Het zijn trouwens niet alleen mensen van niet-Belgische origine die onder racisme kunnen leiden, ook mensen van Joodse afkomst kunnen daar het slachtoffer van zijn.


De Joodse André Gantman, fractieleider in Antwerpen voor de N-VA, wil intussen dat Dyab Abou Jahjah gearresteerd wordt vanwege vermeende betrokkenheid bij de Hezbollah in Libanon.
Ik vind het altijd een slecht idee om Midden-Oosten conflicten te zitten importeren naar Antwerpen. Ik vind de reactie van de Conservatieve Gantman dan ook geen goed idee, vermits de ideologie van Abou Jahjah en die van Hezbollah al lang 2 behoorlijk verschillende dingen zijn kan die reactie islamofobie in de hand werken.
Patriarchale religie uit Antwerpen proberen te bannen? Goed idee. Antisemitisme uit Antwerpen proberen te bannen? Goed idee. Dyab Abou Jahjah uit Antwerpen proberen te bannen? Euh.. en waarom dan wel? De man lijkt zelfs belangrijk geweest te zijn voor de verspreiding van de Arabische lente.
Heeft Abou Jahjah te weinig kritiek op patriarchale religie in het algemeen? Zit zijn denken van traditie te veel gevangen in dat van de Midden-Oosten conflicten? Ja en ja, maar daar gaat het hier dus niet over. 


Twee bekende mensen van N-VA vinden ook dat het hele migratiebeleid grondig moet veranderen. Ik vind dat ook maar dan wel in een heel andere zin als datgene wat men bij de N-VA wil. Vroegtijdig schoolverlaten is trouwens helemaal geen migratieprobleem, zoals men ons bij de N-VA wil laten geloven.
Het migratiebeleid moet er meer op gericht zijn progressieve mensen uit andere landen aan te trekken. De Belgische regio kan op termijn even aantrekkelijk worden voor progressieve mensen om er te wonen als dat nu steden als Gent en Berlijn het zijn. Maar dan moeten we in Belgenland wel af van die grote impact van conservatieven op het beleid.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?