Confederalisme en newspeak

Met alle newspeak in België rond het principe van “confederalisme” is het interessant om eens te bekijken wat de oorspronkelijke betekenis er van is.
“Wat is nu eigenlijk de betekenis van confederalisme? Het is voor alles een netwerk van bestuurlijke raden waarvan de leden of gedelegeerden worden gekozen door direct democratische bijeenkomsten van het volk, in de verschillende dorpen, stadjes en ook wijken van grotere steden. (...) De provinciale autonomie in Canada en de rechten van de deelstaten in de VS hebben evenmin iets te maken met confederalisme als de ‘sovjets’ of raden onder het totalitaire regime van Stalin een middel waren voor het Russische volk om controle uit te oefenen.” Murray Bookchin,1990
De volledige tekst van Bookchin, waar dit citaat uit afkomstig is, De betekenis van het confederalisme, is hier te vinden.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?