Geen stem voor Open Vld

Politieke verandering? Vaak zie ik het anders dan de kopstukken van Open Vld. Een kleine greep uit wat ze momenteel verkondigen en hoe ik er zelf tegenover sta.

“Er is nood aan politici die de moed hebben om te veranderen” vindt Alexander De Croo (voorzitter Open Vld).
Er is nood aan politiek van onderuit die echt verandering brengt, dat is mijn mening.

Het heeft zin om nu een Utopia te bouwen. Iedereen kan op papier een modelstaat maken of in de praktijk meewerken aan een slechte staat, maar nu is er nood aan verbeelding.
Gwendolyn Rutten (Open Vld) ziet het jammer genoeg anders : “Het heeft geen zin nu een Utopia te bouwen. Iedereen kan op papier een modelstaat maken. Nu is er nood aan realisme.”

“Schaf de opkomstplicht af”, vindt Mathias De Clercq van Open Vld. Ik ben het daar wel mee eens.
De Clercq : “Slechts 3 Europese landen kennen een opkomstplicht bij verkiezingen. De meeste andere landen hebben in het verleden wel een opkomstplicht gekend, maar ondertussen afgeschaft. Ondanks de opkomstplicht in België stemmen ongeveer 1 miljoen kiezers niet of blanco of ongeldig. De meeste niet-stemmers hebben een geldig excuus, maar zij die onwettig afwezig blijven, hoeven niets te vrezen: sinds 2003 is er geen enkele vervolging meer geweest voor het 'brossen' van verkiezingen.”
Niets te vrezen dus, waarom is er dan nog opkomstplicht eigenlijk? En waarom heeft het dan zo veel zin om ze af te schaffen als er toch geen vervolging meer is? En waarom moet daar constant over gepraat worden, over de afschaffing van de opkomstplicht? Hebben we dan niks beter te doen?

De Clercq vindt de opkomstplicht “niet meer van deze tijd. Het argument dat de opkomstplicht garandeert dat ook de lagere sociale klassen vertegenwoordigd worden, overtuigt niet. Het sociale beleid in (Europese) landen zonder opkomstplicht, is niet fundamenteel anders als bij ons. En is Barack Obama niet tot president verkozen zonder opkomstplicht?”
Mij interesseert het niet dat Obama tot president verkozen is, maar ik geloof eigenlijk ook niet dat de lagere sociale klassen vertegenwoordigd worden. Welke politici luisteren echt naar de mensen uit die klasse?

Dat de Open Vld zo sterk geïnteresseerd is in de afschaffing van de opkomstplicht krijgt Amerikaanse trekjes. De Clercq over Obama : “Zijn verkiezing is misschien wel het beste bewijs dat politici in de eerste plaats mensen moeten overtuigen om te gaan stemmen. Het zal de interesse in de politiek opnieuw doen stijgen. De opkomstplicht maakt de politiek vandaag lui. Schaf ze af, en de politiek zal in beweging moeten komen.” Daar zit ook wel iets in, al mis ik bij De Clercq een onderscheid tussen staatsmanschap of parlementarisme in de partijpolitiek enerzijds en politiek van onderuit anderzijds, wat twee heel verschillende dingen zijn.

Popular posts from this blog

Circa 2008

Een blik op de week in de wereld (1)

Hoe gevaarlijk is dit nieuwe Coronavirus geworden (gepost op 18-3-2020) ?