Klein Verzet kraakt opnieuw in Geel

"Als jongeren zijn wij op zoek naar betaalbare huisvesting. Iets wat vandaag niet makkelijk is. Daarnaast willen we het bestaande tekort aan ruimtes van openbaar nut alvast opvullen door de kantoor- en polyvalente ruimtes open te stellen voor iedereen die er een maatschappelijke meerwaarde aan kan en wil geven."
Uit artikel in Het Nieuwsblad

Tekst op indymedia Antwerpen hier

Popular posts from this blog

Het Zondagsinterview met Bart De Wever ontleed

Het belang van de hoofddoekenkwestie

Peilen in Vlaanderen